Operator wózka widłowego
Quad/Graphics Europe
Wyszków, Mazowieckie
4 d. temu

Quad / Graphics Europe to jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora poligraficznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Obowiązki :

 • przewóz palet na terenie hali zakładu,
 • przyjmowanie i magazynowanie palet z towarem,
 • współpraca w zespole,
 • przestrzeganie zasad BHP. Wymagania :
 • uprawnienia UDT do prowadzenia wózka widłowego,
 • podstawowe umiejętności obsługi terminali magazynowych,
 • doświadczenie w obsłudze wózka widłowego,
 • motywacja do pracy,
 • sumienne podejście do obowiązków,
 • umiejętność współpracy w zespole. Oferta :
 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
 • zmianowy system pracy,
 • możliwość skorzystania z karty medycznej i sportowej na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość skorzystania z darmowego transportu (z wybranych miejscowości). Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Quad / Graphics Europe Sp.
 • z o.o. z siedzibą w Wyszkowie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby procesu rekrutacji na niniejsze stanowisko.

  W przypadku zainteresowania udziałem w innych rekrutacjach prowadzonych przez Quad / Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Quad / Graphics Europe Sp.

  z o.o. z siedzibą w Wyszkowie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Quad / Graphics Europe sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, ul.

  Pułtuska 120, 07-200 Wyszków (dalej : QGE ). Pani / Pana dane osobowe obejmujące dane zawarte w Pani / Pana aplikacji o pracę, takie jak : imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz ewentualnie inne podane przez Panią / Pana dane np.

  informacje dotyczące zainteresowań, dodatkowe dane kontaktowe, otrzymaliśmy od podmiotu zarządzający i rozwijającego Lento.

  pl, którym jest Simplo Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Trylińskiego 2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane : 1) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem rekrutacji, w tym Kodeksu pracy (art.

  6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dalej RODO ); 2) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (art.

  6 ust. 1 lit a RODO); 3) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (art.

  6 ust. 1 lit a RODO); 4) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana / Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes QGE, którym jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią / Panem (art.

  6 ust. 1 lit f RODO); 5) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez QGE (art.

  6 ust. 1 lit f RODO). Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji oraz - jeżeli wyraził / a Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach -

  przez dwa lata po jej zakończeniu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

  Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT związanych z prowadzeniem rekrutacji, a ponadto do naszej spółki macierzystej Quad / Graphics, Inc.

  z siedzibą w USA. Ze względu na posiadanie wspólnych systemów informatycznych oraz umieszczenie części infrastruktury IT (np.

  serwerów) w USA, nie możemy uniknąć przekazywania Pani / Pana danych poza terytorium EOG. USA nie zostały uznane przez Komisję Europejską za państwo trzecie zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

  QGE daje gwarancję wysokiego stopnia ochrony Pani / Pana danych osobowych, m.in. w związku ze stosowaniem wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

  Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  W sprawach przetwarzania danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się z QGE poprzez e-mail, dostępny na naszej stronie internetowej https : / / www.

  quadgraphics.pl / , w zakładce kariera, w sekcji Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów rekrutacyjnych lub listownie : Quad / Graphics Europe sp.

  z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem : Dot. przetwarzania danych osobowych .

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku