Konkurs na stanowisko Starszego wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UO
Uniwersytet Opolski
Opole
41 d. temu

Konkurs na stanowisko Starszego wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UO

2017-03-07 09 : 36 : 57 Wydarzy się

RektorUniwersytetu Opolskiego na wniosek Kierownika Studium Wychowania Fizycznego iSportu ogłasza konkurs na stanowisko Starszego wykładowcy w zakresieprowadzenia zajęć z piłki siatkowej, turystyki rowerowej, turystyki górskiej,nordic walking, ćwiczeń aerobowo-

siłowych w Studium Wychowania Fizycznego iSportu.

Kandydaciwinni spełniać następujące warunki

 • Dyplom ukończenia studiów wychowania fizycznego, z oceną końcową co najmniej dobrą.
 • Co najmniej dziesięcioletni staż pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego, w tym co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku wykładowcy na wyższej uczelni.
 • Zatrudnienie w Uniwersytecie Opolskim musi być pierwszym miejscem pracy.
 • Udokumentowane dodatkowe uprawnienia zawodowe ( certyfikaty, kursy instruktorskie i trenerskie, poświadczenia innych uprawnień w zakresie sportu i kultury fizycznej ).
 • Wymaganedokumenty :

 • Kwestionariusz osobowy,
 • 3 zdjęcia,
 • Odpis dyplomu ukończenia uczelni,
 • Podanie o przyjęcie do pracy, skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • Dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje.
 • Krótkie CV,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.
 • 08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm. ).

  Dokumentynależy złożyć w sekretariacie Studium WFiS, Opole, Plac Staszica 1A, pok. nr10, do dnia 07.04.2017r.

  Terminrozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 20.04.2017 r.

  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniemjego oferty.

  Uczelnia niezapewnia żadnej formy zakwaterowania.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku