asystent Stanowisko naukowo-dydaktyczne
UMCS
Lublin, Poland
10 d. temu

Opis

Kryteria kwalifikacyjne konkursu :

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra z zakresu nauk ekonomicznych,
 • sformułowana koncepcja tematyki pracy doktorskiej,
 • doświadczenie w pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone opinią opiekuna naukowego,
 • posiadanie umiejętności w zakresie poszukiwania i rozwijania nowych problemów badawczych,
 • udokumentowany dorobek naukowy, obejmujący : artykuły lub rozdziały w monografiach, uczestnictwo w konferencjach, w tym konferencjach międzynarodowych, uczestnictwo w projektach badawczych
 • w zakresie ekonomii i / albo finansów,

 • udział w programach wymiany międzynarodowej,
 • posiadanie umiejętności organizowania wydarzeń naukowych i innych,
 • znajomość specyfiki gospodarczej krajów Europy Wschodniej,
 • dobra znajomość (w mowie i piśmie) języka angielskiego,
 • preferowana znajomość (w mowie i piśmie) języków krajów Europy Wschodniej,
 • współpraca z instytucjami rynku finansowego lub przedsiębiorstwami realnej sfery gospodarki,
 • inne umiejętności przydatne do pracy w charakterze asystenta.
 • Warunki zatrudnienia :

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2020 r.,
 • w podstawowym miejscu pracy,

 • wymiar czasu pracy : pełny etat.
 • Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

  Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

  Wymagane dokumenty

 • podanie skierowane do JM Rektora,
 • odpis dyplomu magistra,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys albo CV,
 • opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • wykaz publikacji,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.
 • j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),

 • oświadczenie, że UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku