starszy specjalista
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa" Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • przeprowadza nabór wniosków składanych przez gminy i powiaty w ramach programów realizowanych na podstawie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
 • ocenia pod względem formalnym i merytorycznym składane przez gminy i powiaty wnioski;
 • współpracuje z ministerstwem oraz gminami i powiatami w zakresie realizacji programów wynikających z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
 • koordynuje zawieranie umów z właściwymi gminami i powiatami w sprawie przyznania dotacji;
 • sporządza sprawozdania z realizacji programów realizowanych na podstawie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
 • udziela informacji o zasadach programów, warunkach naboru wniosków i ich realizacji oraz wykorzystania dotacji.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw : o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw : o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność : obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dodatek stażowy
 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na parterze, praca związana z obsługą klienta, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku