Praca wakacyjna nad morzem z darmowym noclegiem - woj. zachodnio-pomorskie ​
POLOmarket
Rewal, zachodniopomorskie, Polska
4 d. temu

POLOmarket to największa polska sieć supermarketów, zbudowana od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału. Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów.

Dziś POLOmarket to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski. Jesteśmy ulubionym miejscem zakupów milionów Polaków.

Miesięcznie odwiedza nas prawie 9 mln klientów w całym kraju. Podstawą sukcesów naszej firmy są pracownicy. Umiejętności każdego z nich, połączone z duchem pracy zespołowej, motywacją i poczuciem odpowiedzialności decydują o rozwoju przedsiębiorstwa.

Obecnie jesteśmy pracodawcą dającym zatrudnienie ponad 5.800 osobom.

Do Twoich obowiązków należeć będzie :

 • Obsługa Klientów przy kasie fiskalnej oraz Ladzie Tradycyjnej,
 • Wykładanie towaru na półki sklepowe,
 • Dbanie o porządek na hali sprzedaży i magazynie,
 • Koniecznie musisz posiadać :

 • aktualną książeczkę bądź orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • ukończone 18 lat.
 • Oczekujemy również :

 • gotowości do pracy na minimum 10 godzinne zmiany,
 • dyspozycyjności do pracy zmianowej.
 • Oferujemy :

 • nocleg w jednej z nadmorskich miejscowości na koszt pracodawcy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie - stawka 20 zł brutto za godzinę pracy (dla uczniów / studentów do 26 r. ż. jest to stawka netto!)
 • elastyczną formę zatrudnienia - umowa zlecenie, w wybranym przez Ciebie terminie (zatrudniamy od maja do września)
 • miłą atmosferę pracy
 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest H 500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570 Spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą przy ul.

  ALEJA JANA PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA (dalej H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A.).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe?

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. Pani / Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art.

  6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw.

  z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art.

  6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji.

  W przypadku zamieszczenia przez Panią / Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych będzie również zgoda - art.

  6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani / Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu

  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na przyszłe rekrutacje, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia Pani / Pana profilu w bazie kandydatów i umożliwienia udziału w potencjalnych procesach rekrutacyjnych H 500 Sp.

  z o.o. G 570 S.K.A. i jej spółkom powiązanym z Grupy 500. Grupa 500 to H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 500 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 540 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Gdzie będą przetwarzane Pani / Pana dane osobowe?

  H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. będzie przekazywać Pani / Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H 500 Sp.

  z o.o. G 570 S.K.A. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim.

  Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani / Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

  Do kategorii odbiorców, którym H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi : jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z H 500 Sp.

  z o.o. G 570 S.K.A., a są to w szczególności podmioty : świadczące usługi informatyczne i dostarczające oprogramowanie, doradcze, świadczące obsługę kadrowo-finansową oraz administracyjną.

  Pani / Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.

  Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani / Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

  Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie

  stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. będzie udostępniać Pani / Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią / Pana z H 500 Sp.

  z o.o. G 570 S.K.A. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 500 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 520 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 540 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 560 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 570 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością G 590 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P 500 spółka komandytowo akcyjna, H 500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 spółka komandytowa, G 580 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez te podmioty.

  Podstawą udostępnienia danych jest Pani / Pana dobrowolna zgoda.

  Jak długo będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe?

  H 500 Sp. z o.o. G 570 S.K.A. będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani / Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

  Jakie ma Pani / Pan prawa?

  Przysługuje Pani / Panu prawo do :

 • dostępu do Pani / Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
 • przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani / Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani / Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku
 • wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO.

  o Żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu

  okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) e) RODO, tj. w szczególności, gdy

  przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego

  przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia,

  dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18
 • RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w
 • art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych przez Pani / Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób
 • zautomatyzowany.

  Jeżeli uważa Pani / Pana, że, Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani / Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul.

  Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebuje Pani / Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani / Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami :

  Inspektor Ochrony Danych : E-mail : daneosobowe500 polomarket.pl

  z siedzibą przy ul. ALEJA JANA PAWŁA II 22, (00-133) WARSZAWA oraz oddziałem przy ul. ŻWIRKI I WIGURY 2A, (86-105) ŚWIECIE.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku