Sprzedawca
New Look Retailers Limited
Warszawa - Newlook CH Blue City
14 d. temu

More about the role

odpowiedzialność za powierzone mienie zgodnie z decyzją przełożonego oraz współodpowiedzialność materialna za towar na zasadach obowiązującego prawa i porozumienia o odpowiedzialności materialnej.

Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest dbanie o interesy Spółki poprzez zabezpieczanie towaru przed kradzieżą oraz dążenie do osiągnięcia maksymalnego poziomu sprzedaży.

W szczególności do obowiązków sprzedawców należy :

 • kompletne i kulturalne udzielanie klientom informacji o właściwościach towarów, warunkach kupna i trybu udzielania ewentualnej reklamacji,
 • ścisłe przestrzeganie procedur wewnętrznych firmy,
 • efektywna, uprzejma i zapraszająca obsługa klientów,
 • szczególna dbałość o wzorową obsługę klientów stałych,
 • śledzenie i rejestracja przebiegu specjalnych potrzeb klientów,
 • stałe doskonalenie umiejętności obsługi klientów,
 • przygotowanie do pracy stanowiska kasowego oraz pełna kontrola i odpowiedzialność za pobieranie płatności od klientów (zarówno gotówkowych oraz dokonywanych kartą kredytową i innymi środkami płatniczymi),
 • bieżące sporządzanie wymaganych raportów, prowadzenie dokumentacji sklepowej zgodnej z przyjętymi procedurami (zwroty, reklamacje itp.)
 • udział w zarządzonych inwentaryzacjach.
 • odpowiada za przygotowanie towaru do sprzedaży tj :

 • fizyczne przyjęcie towaru,
 • sprawdzenie wszelkich dokumentów dotyczących dostawy i zgłaszanie przełożonemu wszelkich nieścisłości, błędów,
 • zabezpieczenie, oznakowanie towaru,
 • eksponowanie towaru zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • prawidłowe eksponowanie materiałów promocyjnych, reklamowych.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w drodze samokształcenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Spółkę.

  Przestrzeganie obowiązujących regulaminów, procedur, zarządzeń, poleceń i instrukcji, w tym :

 • noszenie stroju służbowego oraz identyfikatora w widocznym miejscu,
 • podpisywanie listy obecności i harmonogramu pracy,
 • niezwłoczne zawiadomienie przełożonego w przypadku nieobecności w pracy.
 • Dbanie o należyty stan powierzonych środków służących do wykonywania pracy, jak również o ład, czystość, porządek i estetykę w miejscu pracy.

  Dochowanie tajemnicy służbowej w trakcie zatrudnienia, jak i po rozwiązaniu stosunku pracy przez okres 12 m-cy, w szczególności co do :

 • wysokości obrotów,
 • wysokości wynagrodzenia,
 • procedur obiegu finansowego, towarowego i dokumentów.
 • Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., dyscypliny pracy,

  Wykonywanie związanych z pracą poleceń przełożonych.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku