Backend Software Engineer
Acxiom Global Service Center Polska sp. z o. o
śląskie, Polska
3 d. temu
source : Pracuj.pl

Backend Software Engineer

About the project

As a Software Engineer, you will be responsible for the development of new product features, design of smaller features, addressing bugs in current features, and unit testing those features and bugs within a web application with its underlying API.

You will be working within an agile development model with other development teams and leaders in Germany to deliver a high-quality application.

If you want to work for clients from all over the world, be a part of international team located in Poland and Germany and have real impact on development procedures, tools and technologies, then this job is for you!

Your responsibilities

 • Continuously design, develop, and test web services
 • Work with cloud environment (AWS, Kubernetes)
 • Help drive the optimization, testing and tooling to improve software quality
 • Our requirements

 • Experience working with databases
 • Experience of some of the following : nodejs, javascript, scala, python
 • Some Hadoop and / or AWS, even theoretical knowledge
 • Knowledge of design patterns involving RESTful web-services and API
 • Verbal and written English communication skills
 • Optional

 • Experience with Serverless Framework
 • Experience with DevOps tools (Git, Jira) and methodologies (Lean, Agile, Scrum, Test Driven Development)
 • This is how we organize our work

 • in house
 • you develop several projects simultaneously
 • you develop the code "from scratch"
 • you focus on product development
 • you focus on code maintenance
 • agile
 • This is how we work on a project

 • code quality measures
 • code review
 • Continuous Integration
 • DevOps
 • documentation
 • issue tracking tools
 • unit tests
 • Development opportunities we offer

 • conferences in Poland
 • development budget
 • external training
 • industry-specific e-learning platforms
 • intracompany training
 • support of IT events
 • What we offer

 • Permanent contract from the very beginning (umowa o pracę)
 • Multisport / participation in cultural events
 • Lunch+ card which can be used in cafes and restaurants
 • Private health care
 • Life insurance
 • On-site English classes
 • Training - professional certificates, webinars, classroom trainings
 • Online access to thousands of technical ebooks (Books 24x7, Safari Books Online) and trainings (SkillsSoft)
 • Fun rooms with a pool table, darts, football table, playstation and board games
 • Benefits

 • sharing the costs of sports activities
 • private medical care
 • sharing the costs of professional training & courses
 • life insurance
 • remote work opportunities
 • flexible working time
 • dental care
 • corporate library
 • no dress code
 • video games at work
 • coffee / tea
 • leisure zone
 • pre-paid cards
 • sharing the costs of private schools for kids
 • christmas gifts
 • employee referral program
 • Recruitment stages

 • HR phone screen
 • Technical Interview with TL and the team (Zoom)
 • Decision
 • Acxiom Global Service Center Polska sp. z o. o

  Acxiom is a recognized global leader in marketing services and technology. Company was founded in 1969, headquartered in the United States with offices in Europe, Australia, New Zealand and China.

  Our data and technology have transformed marketing giving our clients the power to successfully manage audiences, personalize customer experiences and create profitable customer relationships.

  We deliver campaigns to 127 countries in more than two dozen different languages.

  Klikając w przycisk Aplikuj , Aplikuj teraz lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ACXIOM Global Service Center Polska sp.

  z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472 B (Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Klauzula informacyjna Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli : Zgadzam się na przetwarzanie przez ACXIOM Global Service Center Polska sp.

  z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472 B danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji .

  Twoje dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane : a) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Pracodawcy (art.

 • 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016 / 679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art.

  6 ust. 1 lit. a RODO);b) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art.

  6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych fakultatywnych podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art.

  6 ust. 1 lit. a RODO);d) w celu weryfikacji posiadanych przez Ciebie kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Pracodawcy (art.

 • 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Pracodawcy jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Tobą;
 • e) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Pracodawcę podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Pracodawcy (art.

  6 ust. 1 lit. f RODO). f) do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Pracodawcę, a w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata.

  Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Pracodawcę.

  Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Pracodawca prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną lub elektroniczną ( wycofania acxiom.

  com). Przysługuje Ci prawo : dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany, prawo do przenoszenia danych osobowych.

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3d) i 3e) powyżej, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

  Dla celów dowodowych Pracodawca prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną (wycofania acxiom.com). W przypadku preferowania przez Ciebie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy.

  Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych nie wymaganych, przepisami prawa, w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracodawca. Możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja / PL acxiom.

  com lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod acxiom.comTwoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów i usług rekrutacyjnych, dostawcom usług i systemów IT.

  Twoje dane osobowe możemy także przekazywać do innych spółek z grupy ACXIOM, czyli do ACXIOM Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz do ACXIOM LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

  Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli w szczególności do Stanów Zjednoczonych na podstawie : a) art.

 • 45 ust. 1 RODO decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
 • b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw), których kopię udostępnimy na Twój wniosek skierowany pod adres mailowy iod acxiom.

  com )W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacjaPL acxiom.com lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod acxiom.com

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku