starszy specjalista
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • nadzoruje wytwarzanie korespondencji niejawnej w departamencie
 • wykonuje czynności techniczne związane z ewidencjonowaniem i archiwizowaniem informacji niejawnych; prowadzi księgę kancelaryjną dla dokumentów niejawnych o klauzuli : zastrzeżone, poufne i tajne
 • prowadzi rejestr nośników, które zawierają informacje zastrzeżone oraz przechowuje ww. nośniki
 • udostępnia dokumenty niejawne osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa w obecności i w miejscu pracy pracownika
 • uczestniczy w pracach komisji przeprowadzającej niszczenie dokumentacji zastrzeżonej
 • współpracuje z Kancelarią Tajną w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • wykonuje zadania Administratora Bezpieczeństwo Zbiorów w DSZ poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w DSZ i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, odpowiada za posiadanie aktualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, prowadzi wykaz zbiorów danych przetwarzanych w komórce
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Tajne lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu znajomości funkcjonowania administracji publicznej i procedur administracyjnych, przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • Kompetencje miękkie : organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, home office )

 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Dofinansowanie do żłobka / przedszkola / klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Stołówkę pracowniczą
 • Możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Dobrą lokalizację
 • Miłą atmosferę pracy
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  Pracownik wykonuje czynności o charakterze :

 • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
 • Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej : praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

  Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku pracy występuje zagrożenie korupcją.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  W Al. Ujazdowskich 1 / 3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.

  Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1 / 3. Do budynku prowadzą trzy wejścia :

 • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1 / 3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1 / 3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.
 • Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1 / 3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk.

  Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

  Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać.

  Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej.

  Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się : na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B.

  Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

  Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami.

  W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w : Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1 / 3, Biurze Podawczym (budynek przy Al.

  Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową''). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.

  Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to : zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku