młodszy informatyk
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Warszawa, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Misją UdSC jest tworzenie warunków dla bezpiecznej i profesjonalnie zarządzanej migracji. Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Uczestniczy w prawidłowym i ciągłym funkcjonowaniu sprzętu komputerowego (w tym peryferyjnego), oprogramowania systemowego i narzędziowego w Urzędzie, a w szczególności monitoruje stan techniczny sprzętu komputerowego, przy wykorzystaniu np. modułu HELPDESK.
 • Zapewnia i utrzymuje odpowiednie środki techniczne bezpieczeństwa teleinformatycznego związane z działaniem sprzętu komputerowego (w tym : aktualizuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie narzędziowe).
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania narzędziowego (w tym przygotowuje wymagania techniczne do postępowań przetargowych, zleceń, zamówień, opisywania faktur, prowadzi ewidencję i inwentaryzację zakupionego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania).
 • Wyjeżdza do obiektów Urzędu na terenie Warszawy, oraz na terenie kraju w zakresie bieżącego wsparcia użytkowników i realizacji zgłoszonych problemów technicznych ze sprzętem komputerowym oraz peryferyjnym, których nie można rozwiązać w sposób zdalny.
 • Wspomaga pracowników Wydziału w zakresie prac związanych ze spisem sprzętu komputerowego, oprogramowania narzędziowego w tym : także przygotowuje spis sprzętu przeznaczonego do brakowania, inwentaryzacji itp.
 • Współpracuje z serwisem sprzętu komputerowego oraz peryferyjnego.
 • Zapewnia pracownikom dostęp do infrastruktury sieciowej LAN i WAN Urzędu.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Biura, Naczelnika Wydziału, Koordynatora nowych pracowników.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie w zakresie nauk technicznych.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy
 • Znajomość podstaw funkcjowania sprzętu teleinformatycznego, systemów operacyjnych, sieci LAN i WAN.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność oceny stanów awaryjnych i podejmowania decyzji zmierzających do rozwiązania problemów.
 • Znajomość technologii informatycznych.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Komunikatywność.
 • Samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe licencjat / inżynier w zakresie nauk technicznych - informatyka
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1.
 • Znajomość zasad działania usług sieciowych : DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY.
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Stabilną i ciekawą pracę w instytucji państwowej
 • Dodatek stażowy od 5% do 20% uzależniony od posiadanego stażu pracy
 • Ruchomy czas pracy : rozpoczynanie pracy w godz. 7.00-10.00
 • Możliwość rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych)
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie
 • Pożyczki mieszkaniowe w ramach ZFŚS
 • Dogodną lokalizację w centrum miasta
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • wysiłek fizyczny,
 • praca w terenie,
 • wyjazdy służbowe,
 • praca pod presją czasu,
 • wielowątkowość zadań,
 • budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku