Pilnie Zatrudnię Doradcę Zawodowego
Nawrot Alicja
Gołdap, Warmińsko-mazurskie
5 d. temu
source : Lento.pl

Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z UP. 2 spotkania x 45 osób x 1h 90 h. Zadania : Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-

zawodowego.Każdy uczestnik odbędzie minimum dwa spotkania, trwające razem (średnio) 2 godziny zegarowe. - pierwsze spotkanie -

 • wstępne : doradca sporządzi arkusz diagnozy wstępnej zawierający : wiek, wykształcenie, zawód, status na rynku pracy, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, preferencje edukacyjne, wstępne wnioski na temat potencjalnych kierunków dalszego kształcenia;
 • drugie spotkanie - indywidualna porada edukacyjno-zawodowa (pogłębiona analiza, określenie luki kompetencyjnej, wypracowanie indywidualnego planu działania i przedstawienie 2 ofert kursów, z których uczestnik wybierze jedną).
 • Przedstawione oferty będą uwzględniać potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zdiagnozowane potrzeby uczestnika.

  Wymagania : Wykształcenie wyższe magisterskie, studia podyplomowe / ukończone kursy i szkolenia z zakresu poradnictwa zawodowego oraz

 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia tj. dziedzinie doradztwa zawodowego, pracy z trudnym klientem, w tym ramach realizacji projektów EFS przy czym przez min.
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe" rozumie się min. 36- miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych jako doradca w okresie pięciu lat.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku