specjalista
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Wyszków
‎21 godz. temu
source : infoPraca

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

specjalista Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

07-200 Wyszków Ul. Serocka 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Administrowanie zasobami rezerw osobowych wykorzystywanych na potrzeby obronne.
 • Zbieranie danych do planu terytorialnego gromadzenia i szkolenia rezerw osobowych.
 • Prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy w systemie informatycznym SI SPIRALA ZINT oraz jej bieżąca aktualizacja.
 • Uzupełnianie osobowych potrzeb mobilizacyjnych WKU oraz JW.
 • Prowadzenie rotacji żołnierzy rezerwy na przydziałach mobilizacyjnych.
 • Przygotowanie danych do sprawozdań i bilansów.
 • Powoływanie żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zadań mobilizacyjnyhch.
 • Warunki pracy

  Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy.

  Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer powyżej 4 godzin dziennie, drukarka, niszczarka, xero).

  Możliwość wystąpienia pracy w terenie, tj. uczestnictwo w promocji służby wojskowej.

  Praca związana z kontaktem z żołnierzami, pracownikami WKU, żołnierzami rezerwy oraz osobami wyrażającymi chęć pełnienia służby wojskowej.

  Pomieszczenia znajdują się na I piętrze - brak windy.

  Brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego

  w administracji

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność.
 • Umiejętność obsługi systemu informatycznego SI SPIRALA ZINT.
 • Znajomość przepisów związanych z administracją wojskową.
 • Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
 • o ochronie informacji niejawnych.

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-12-03

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie

  07-200 Wyszków

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku