Obsługa klienta
PS Bank
Tarczyn
3 d. temu

Podstawowe zadania :

 • obsługa kasowa klientów banku
 • budowanie i rozwijanie relacji z Klientami
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku poprzez wysoką jakość obsługi Klientów
 • sporządzanie dokumentacji
 • Wymagane :

 • wykształcenie średnie, wyższe
 • znajomość regulacji bankowych
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów
 • Oferujemy :

 • pracę w Banku z polskim kapitałem
 • pracę w zgranym i dynamicznym zespole
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego
 • Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV na adres siedziby banku wskazany poniżej, jako adres Administratora lub w razie wyrażenia zgody na udostępnienie danych w zakresie adresu mailowego i na kontakt drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej : kadry psbank.pl

  oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno mieć formę :

  Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na : przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej : w celu komunikacji związanej z rekrutacją prowadzoną przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie :

  i powinno zostać podpisane przez kandydata.

  Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z prowadzoną rekrutacją jest Bank Spółdzielczy w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Kościuszki 23 (dalej : Administrator ).

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail : iod psbank.

  pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie powyżej.

  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 ust. 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu : realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna : art.

  221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej Rozporządzenie )w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  Jeżeli wyrazi Pani / Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w przesłanym pisemnym oświadczeniu Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna : art.

  221 ust. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyszłą rekrutację powinno mieć formę :

  Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na :

  1) przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie :

  i powinno zostać podpisane przez kandydata.

  Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Panią / Pana zgoda, przysługiwać będzie Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Zgodę można cofnąć w następujący sposób : pisemnie na adres Administratora podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres : kadry psbank.pl.

  Podanie danych osobowych, o których mowa art. 221 ust. 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

  Wyrażenie zgód, o których mowa wyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji nie dłużej niż 3 miesiące, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 1 roku.

  W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.Przewidywane kategorie odbiorców danych : pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

  Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy, iż Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Administrator Bank Spółdzielczy w Piasecznie

  Wszystkim zainteresowanym kandydatom dziękujemy za zgłoszenia. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku