inspektor wojewódzki
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa" Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • przeprowadza kontrole w zespolonych służbach , inspekcjach i strażach wojewódzkich oraz kontrole wewnętrzne, a także kontrole tłumaczy przysięgłych
 • koordynuje prace zespołu kontrolnego w przypadku wyznaczenia na przewodniczącego zespołu kontrolnego (2-4 pracowników)
 • przygotowuje propozycje do Planu Kontroli Wewnętrznych i Planu Kontroli Zewnętrznych
 • sporządza sprawozdania z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu wojewody
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w obszarze kontroli, audytu lub nadzoru właścicielskiego
 • Znajomość ustaw : Kodeks postępowania administracyjnego, o kontroli w administracji rządowej, o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z aktem wykonawczym
 • Znajomość ustaw : o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność : obsługi komputera (Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej lub w obszarze kontroli zarządczej
 • przeszkolenie w dziedzinie kontroli lub audytu
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dodatek stażowy
 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  praca biurowa, praca w siedzibie wydziału i poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole), praca na II piętrze, praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku