inspektor
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
1 d. temu
source : infoPraca

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

inspektor w Departamencie Postępowań Wyjaśniających, Wydział Spraw Obywatelskich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Obsługa ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii w celu udzielania informacji związanych z prawami pacjenta oraz systemem ochrony zdrowia
 • Przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura
 • W sytuacjach powzięcia informacji uprawdopodobniających naruszenie praw pacjenta lub istnienia szczególnie ważnego interesu strony podejmowanie natychmiastowych działań mających na celu wyjaśnienie sprawy
 • Prowadzenie edukacji w środowisku pacjentów o ich uprawnieniach wynikających z przepisów prawa oraz zasadach działania systemu zdrowotnego, w tym opracowywanie we współpracy z Departamentem Dialogu Społecznego i Komunikacji materiałów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o prawach pacjenta
 • Udział w konferencjach, sympozjach, naradach dotyczących problematyki praw pacjentów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji i przestrzegania praw pacjentów
 • Analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy
 • Warunki pracy

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym
 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu.

  UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kadry rpp.gov.pl

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : średnie

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Podstawowa znajomość systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność czynnego słuchania i analizowania przekazywanych informacji
 • Przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty należy złożyć do : 2020-11-27

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

  01-171 Warszawa

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku