ds. opracowania decyzji i korespondencji
ZUS
Gorzowie Wielkopolskim
4 d. temu

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie
 • Wymagania pożądane :

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
 • minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych
 • Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi MS Office
 • znajomość ustawy o Emeryturach i Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • umiejętność współpracy z innymi
 • rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • Opracowuje wdowom i wdowcom po inwalidach wojennych i osobach represjonowanych stosowne zaświadczenia.
 • Opracowuje decyzje w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
 • Opracowuje decyzje w zakresie ustalania prawa do dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
 • Opracowuje wnioski i zawiadomienia o realizacji decyzji o świadczeniu w drodze wyjątku przyznawanego przez Prezesa Zakładu.
 • Opracowuje zawiadomienia o realizacji decyzji Prezesa Rady Ministrów
 • Opracowuje decyzje w sprawach o refundację składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub składki na dobrowolne ubezpieczenie auto casco.
 • Kompletuje wnioski o świadczenia emerytalne i rentowe podlegające koordynacji na podstawie umów międzynarodowych
 • Opracowuje potwierdzania okresów ubezpieczenia osób zamieszkałych w Niemczech dla celów realizacji umowy między PRL a RFN o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym z dnia 9.10.1975 r.
 • Opracowuje opinie w sprawie uznania zdarzenia za wypadek.
 • Opracowuje karty wypadku w stosunku do osób, dla których właściwym do sporządzenia karty wypadku lub karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Opracowuje decyzje w zakresie zmian w uprawnieniach lub wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
 • Opracowuje sprawy niewymagające wydania decyzji w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
 • Opracowuje potrącenia ze świadczeń na podstawie przepisów emerytalno-rentowych.
 • Opracowuje rozliczenia świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji w związku z osiągniętym przychodem.
 • Opracowuje wyrównania do wysokości należnych świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji.
 • Opracowuje sprawy emerytalno-rentowe w zakresie wykonania wyroków i postanowień sądu.
 • Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku