Inżynier budowy
Business Bridge Group Sp. z o.o.
Wrocław
4 d. temu
source : Recrute

Opis stanowiska

Firma Business Bridge Group Sp. z o. o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.

Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta - firmy realizującej inwestycje z zakresu inżynierii środowiska - osoby do pracy na stanowisku :

INŻYNIER BUDOWY (instalacje sanitarne)

Miejsce Pracy : Wrocław

Jakie będą Twoje zadania na tym stanowisku pracy :

koordynowanie i nadzorowanie realizacji robót w oparciu o dokumentację techniczną,

ścisła współpraca z kierownictwem budowy, pracownikami, a także podwykonawcami,

prowadzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną,

udział w procesie wyboru, a następnie kontrolowanie podwykonawców w zakresie realizowanych prac na budowie zgodnie z dokumentacją techniczną,

realizacja robót zgodnie z założonym harmonogramem w oparciu o ustalony budżet projektu,

opracowywanie raportów z prac budowlanych, a także przygotowywanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej budowy.

Wymagania

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli :

posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe - Inżynieria Środowiska lub jesteś w trakcie studiów,

interesujesz się branżą HVAC,

znasz programy do kosztorysowania i projektowania,

potrafisz dobrze obsługiwać komputer m.in środowisko MS Office,

cechują Cię : wysoka motywacja do pracy, kreatywność i zaangażowanie.

Oferujemy

Osobie zatrudnionej pracodawca oferuje :

zdobycie doświadczenia w prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwie,

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

możliwość ciągłego doskonalenia i rozwoju zawodowego,

udział w ciekawych projektach.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem linku aplikacyjnego :

https : / / aplikuj.hrlink.pl / aplikacja / Inzynier-Budowy-lo4zzinstalacje-sanitarnelo41z / 7371-5585-25-afb-2707.html

W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższych klauzul, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszych klauzul, Państwa kandydatura zostanie automatycznie odrzucona, a przesłana aplikacja zostanie usunięta :

Prosimy o podanie w tytule wiadomości nazwy stanowiska oraz dopisanie w treści CV klauzuli :

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w moim CV, przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-205) przy ul.

Legnickiej 65 / 1, do celów związanych z procesem rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity : Dz.

U. 2016 r. poz. 922). Wyrażam również zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacyjnymi.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem / am poinformowany / a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia w dowolnym momencie."

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż :

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65 / 1.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail : lub adresem ul. Legnicka 65 / 1, 54-510 Wrocław.

3. Przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana / Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy każdorazowo Pana / Panią informować.

Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności : Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy).

5. Pana / Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana / Panią zgody do przetwarzania Pana / Pani danych osobowych i żądania ich usunięcia.

6. Przysługuje Panu / Pani prawo do :

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana / Pani udziałem.

  8. Pana / Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Ogłoszenie jest już nieaktywne, nie można na nie aplikować.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku