podreferendarz
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Warszawa, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Naszą misją jest kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy.

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Analizuje i weryfikuje materiały będące podstawą prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących;
 • Weryfikuje dane w oparciu o dostępne bazy
 • Nakłada grzywny w drodze mandatów karnych, po ustaleniu sprawcy wykroczenia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego;
 • Prowadzi czynności wyjaśniające wobec obcokrajowców w ramach przepisów wdrażających postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie
 • Znajomość przepisów z zakresu : prawo o ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks postępowania karnego, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
 • Swobodne posługiwanie się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną;
 • Kompetencje : umiejętność pracy w zespole. umiejętność sprawnej organizacji pracy, orientacja na klienta, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym.
 • Co oferujemy

 • stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie;
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;
 • nagrody w zależności od wyników pracy;
 • różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
 • pakiet socjalny, w tym : kartę MultiSport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie;
 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

  Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy : komputer, skaner, telefon, drukarka, faks.

  Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Brak windy.

  Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18 Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

  Niekorzystne czynniki psychospołeczne monotonia pracy. Obsługa klientów zewnętrznych.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku