KIEROWCA WÓZKA / PRACOWNIK PRODUKCJI DRZEWNEJ
Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. w Białymstoku
Białystok, Podlaskie
‎3 godz. temu
source : Lento.pl

Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. w Białymstoku zatrudnią na umowę o pracę : KIEROWCĘ WÓZKA / PRACOWNIKA PRODUKCJI DRZEWNEJ Wymagania : - wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie techniczne (mile widziane drzewne, mechaniczne lub elektryczne) - uprawnienia kierowcy operatora wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych - gotowość pracy na 3-zmiany w systemie czterobrygadowym - mile widziane doświadczenie w obsłudze wózków jezdniowych - mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze maszyn produkcyjnych Oferujemy : - zatrudnienie na umowę o pracę + premię - możliwość zdobycia doświadczenia oraz rozwoju zawodowego - pakiet socjalny Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, klauzulę o ochronie danych osobowych) wraz z podaniem nazwy stanowiska na adres e-mail.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy : Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO) informujemy, że : 1.

Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata są Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych oraz Kodeksu pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 108) w celu : a) realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych do pracy w Zakładach Przemysłu Sklejek BIAFORM S.

A. w Białymstoku. 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz a) przez 6 miesięcy od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego - dla celu określonego w pkt 2 lit.

a, b) przez 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych - dla celu określonego w pkt 2 lit. b. 4. Kandydatowi przysługuje prawo do : żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

5. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 8.

Dane osobowe Kandydata będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Zgłoś tę pracę
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku