SALOWĄ / PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z KBDSz
Wrocław, Dolnośląskie
1 d. temu
source : Lento.pl

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu zatrudni SALOWĄ / PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO Opis stanowiska :

 • Sprzątanie (mycie okien, zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg itp.), bieżące dbanie o czystość pomieszczeń, wycieranie kurzu, opróżnianie koszy, inne zlecone prace porządkowe
 • Prace transportowe w zakresie wyładunku i dostawy na oddziały
 • Wywóz odpadów z oddziałów i komórek organizacyjnych do miejsc ich składowania
 • Pomoc przy transporcie chorych do badań, zabiegów, izby przyjęć Wymagania :
 • Poziom wykształcenia : podstawowe / zasadnicze / średnie
 • Kierunek wykształcenia : bez znaczenia
 • Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności
 • Doświadczenie w pracy przy sprzątaniu min 1 rok
 • Zdolność do pracy na wysokości do 3 m
 • Zaangażowanie, dokładność, rzetelność Oferujemy :
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie : CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej przez formularz Lento.
 • pl podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska. 1.Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.

  2.Brak zgód i oświadczeń, o których mowa poniżej spowoduje , że przesłane dokumenty zostaną usunięte bez rozpatrzenia . 3.

  Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód : Oświadczam, iż zapoznałam / em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę.

  Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę : Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.

  Klauzula informacyjna Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul.

  Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław (dalej : Szpital).Inspektorem ochrony danych jest osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób : listownie na adres : Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ul.

  Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław lub przez e-mail : Państwa dane osobowe będą przetwarzane celu : prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych, prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

  dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to : przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu pracy, Państwa zgoda, uzasadniony interes Szpitala.

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

  Państwa dane osobowe mogą być udostępnione : wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

  podmiotom upoważnionym przez Państwa. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych : prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj.

  prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

  Administrator uznaje, że przystępując do rekrutacji i podając dane osobowe wykraczające poza zakres danych osobowych wymaganych przepisami prawa, będąc w posiadaniu kompletnej wiedzy o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, w sposób świadomy, konkretny, dobrowolny i jednoznaczny, poprzez wyraźne działanie, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie.

  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

  Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą została wyrażona poprzez wysłanie swojego zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku