ogłoszenie o pracę
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Kocmyrzów-Luborzyca, Małopolskie
5 d. temu
source : Lento.pl

Referent w dziale księgowości budżetowej w GOPS. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.

Znajomość przepisów podatkowych i ZUS. 1. sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej, 2. ewidencjonowanie dochodów i wydatków bieżących jednostki budżetowej wynikających z wyciągów bankowych i raportów kasowych, 3.

dekretowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków budżetu GOPS zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i planem kont, 4.

ewidencjonowanie zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie dokumentów powodujących obciążenie planu finansowego w bieżącym roku budżetowym oraz w latach następnych, 5.

naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności , prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń, 6.

udział w generowaniu deklaracji Vat oraz jednolitego pliku kontrolnego 7. numerowanie dowodów księgowych w porządku chronologicznym, 8.

comiesięczne uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi jednostki budżetowej, 9. sporządzanie na koniec każdego miesiąca zestawienia obrotów i sald i uzgadnianie z obrotami dziennika, 10.

terminowe rozliczanie zobowiązań oraz należności występujących w jednostce budżetowej, 11. sprawdzanie zgodności zadekretowanych dowodów księgowych wydatków jednostki budżetowej z obowiązującą klasyfikacją budżetową i planem kont, 12.

współpraca z właściwymi działami GOPS celem prawidłowego ustalania i klasyfikowania wydatków oraz dochodów jednostki, 13.

współdziałanie przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych,

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku