Pracownik ochrony Warszawa Wola 24/48
Polpatron
Warszawa, Mazowieckie
1 d. temu
source : Lento.pl

Agencja ochrony zatrudni pracownika ochrony w Warszawie na osiedle mieszkaniowe na Woli w systemie 24 / 48. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku przesyłania CV na wyżej wymienione stanowisko prosimy o umieszczenie w CV poniższej zgody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polpatron Sp.

z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 48 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownik ochrony .

W przypadku zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych prosimy dodatkowo o umieszczenie poniższej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polpatron Sp.

z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 48 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce Polpatron Sp.

z o. o. Klauzula Informacyjna 1) administratorem Pana / i danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polpatron Sp.

z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 48 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem : Polpatron Sp.

z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 48 3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Polpatron Sp.

z o. o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj.

podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii; 5) Państwa dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty wpływu aplikacji.

6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, przenoszenia danych .

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Polpatron Sp.

z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

9) dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 10) dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Aplikuj
Dodaj do ulubionych
Usuń z ulubionych
Aplikuj
Mój adres email
Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
Kontynuuj
Formularz wniosku