Tester oprogramowania wbudowanego
Sowelo Consulting sp. z o.o. sp. k.
Katowice, Poland
2 d. temu

Chcesz pracowaÄ z najnowszymi technologiami?

Cenisz sobie możliwoÅ Ä rozwoju swoich umiejÄ™tnoÅ ci?

Masz przynajmniej rok doÅ wiadczenia z automatyzacjÄ testów?

JesteÅ osobÄ , której szukamy!

Obecnie poszukujemy Testerów oprogramowania dla firmy, która dostarcza kompleksowe rozwiÄ zania i doskonaÅ e usÅ ugi, a także tworzy wÅ asne, innowacyjne produkty.

Za cel stawia sobie poprawę życia i wprowadzenie inteligentnej produkcji, tak aby Šwiat byŠbardziej produktywny i rozwijaŠsię w zrównoważony sposób.

Aby ten cel zrealizowaÄ , firma ciÄ gle siÄ™ rozwija i poszukuje pracowników, którzy pomogÄ jej zmieniaÄ Å wiat na lepsze.

DoÅ Ä czysz do silnego scrumowego zespoÅ u, który tworzy moduÅ y komunikacyjne dla instalacji. Nowoczesne biuro i Å wietnie wyposażone w sprzÄ™t laboratorium pozwolÄ Ci w peÅ ni wykorzystaÄ Twoje doÅ wiadczenie oraz rozwinÄ Ä nowe umiejÄ™tnoÅ ci.

BÄ™dziesz mieÄ ogromny wpÅ yw na wyniki swojej pracy, ponieważ bÄ™dÄ one uzależnione od Twoich decyzji. 80% kodu zostaÅ o stworzone przez zespóŠw Katowicach, a nasz klient dokÅ ada wszelkich staraÅ aby minimalizowaÄ dÅ ug technologiczny.

Do Twoich zadaÅ bÄ™dzie należeÄ m.in. :

 • Testowanie oprogramowania wbudowanego
 • Tworzenie testów automatycznych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • BÄ™dziesz pracowaÄ nad ciekawymi projektami w kreatywnym otoczeniu i przyjaznej atmosferze oraz weźmiesz udziaÅ w rozwijajÄ cych szkoleniach.

  W nowej pracy możesz liczyÄ na elastyczne godziny, szeroki pakiet benefitów, kursy jÄ™zyka angielskiego oraz roczny bonus.

  Zaaplikuj już dziÅ ! UzupeÅ nij krótki formularz, doÅ Ä cz swoje CV i kliknij Submit Application

  The provision of personal data by you is fully voluntary and the basis for their processing is your consent. We have prepared some necessary information, you can find in document : "Information regarding the processing of your personal data".

  There you will find how your Personal Data is being processed and what your rights are in connection to this.

  The personal data will be processed by Sowelo Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa with its registered seat in Cracow (Limited Partnership) registered in National Court Register (KRS) under no.

  0000680493, Sowelo Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) with its registered seat in Cracow registered in National Court Register (KRS) under no.

  0000671136, our Employees and Subcontractors (jointly referred to as the Company).

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku