specjalista
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Warszawa, PL
1 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Inicjuje i prowadzi postępowania w sprawie opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowuje w toku tych postępowań projekty decyzji i innych rozstrzygnięć, w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Uczestniczy w kontrolach prowadzonych w celu zgromadzenia materiału dowodowego wskazującego na nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz sporządza odpowiednią dokumentację z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu utrwalenia przebiegu i wyników kontroli.
 • W toku prowadzonych postępowań analizuje m.in. jednolite pliki kontrolne, elektroniczne księgi podatkowe, księgi rachunkowe oraz dowody księgowe w celu ustalenia świadczeń pieniężnych niezapłaconych w terminie (z wykorzystaniem dostępnych zasobów technicznych i technologicznych, w tym oprogramowania MS Excel).
 • Rozpatruje zawiadomienia i zgłoszenia dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych i przygotowuje projekty odpowiedzi i propozycje dalszych działań.
 • Przygotowuje projekty pism i wystąpień do przedsiębiorców, organizacji, instytucji, organów administracji w sprawach dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Monitoruje, gromadzi i analizuje orzecznictwo krajowe i UE z zakresu przeciwdziałania powstawania zatorom płatniczym w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
 • Współpracuje z przedsiębiorcami, organami administracji i innymi podmiotami w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Współpracuje z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym, w tym reprezentuje Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze praktycznego stosowania prawa
 • Znajomość ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
 • Znajomość podstaw finansów i rachunkowości przedsiębiorstw
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie kompetencji : myślenie analityczne, zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe prawo lub administracja
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w prowadzeniu postępowań lub kontroli
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Dobra znajomość oprogramowania MS Excel, w tym w szczególności analizowania dużej ilości danych według zróżnicowanych kryteriów, wykonywania działań matematycznych obejmujących poszczególne pozycje arkusza kalkulacyjnego, wyszukiwania i dopasowywania danych o charakterze rozproszonym, formatowania warunkowego, grupowania i łączenia informacji w obrębie różnych zbiorów danych z wykorzystaniem funkcji i formuł
 • Posiadanie kompetencji : kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Co oferujemy

 • stabilne zatrudnienie umowa o pracę
 • dodatek do wynagrodzenia za staż pracy powyżej 5 lat (od 5% do 20% wynagrodzenia),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13tka
 • nagrody jubileuszowe (od 20 lat pracy przyznawane co 5 lat);
 • elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7.00 a 09.00);
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego : różnorodny pakiet szkoleń (grupowych i indywidualnych), dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, aplikacji radcowskiej, szkoleń językowych, platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego, biblioteka na terenie Urzędu;
 • możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w ciekawych projektach;
 • możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową;
 • atrakcyjny pakiet socjalny : dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego / jej dzieci, dofinansowanie sportu i kultury, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąteczno-zimowym;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach karty sportowej Multisport oraz pakietu medycznego w ramach grupowego ubezpieczenia pracownika;
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • owocowe wtorki;
 • sala aktywności;
 • udogodnienia dla rowerzystów : pomieszczenie do przechowywania rowerów w siedzibie Urzędu;
 • doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację w centrum Warszawy (blisko stacji metro Centrum i "Świętokrzyska", stacji SKM Śródmieście , stacji PKP Centrum ).
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

  Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

  Wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi postępowaniami .

  Urząd jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz zdobywcą nagrody Friendly Workplace.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku