Recepcjonistka
Fitness Platinium
Kraków
‎11 godz. temu

Będziesz zajmować się :

 • bezpośrednią oraz telefoniczną obsługą klienta,
 • przedstawianiem klubu oraz oferty nowym klubowiczom,
 • sprzedażą produktów oferowanych przez klub,
 • dbaniem o wygląd oraz sprawne funkcjonowanie recepcji i klubu,
 • dbaniem o pozytywny wizerunek firmy.
 • Wymagamy :

 • chęci do szkolenia i rozwoju zawodowego
 • dyspozycyjności
 • optymizmu, otwartości i szerokiego uśmiechu
 • energii i zaangażowania
 • statusu studentki / uczennicy
 • W zamian zapewniamy :

 • znakomitą atmosferę w młodym zespole
 • pracę w systemie zmianowym
 • możliwość korzystania z usług klubu do woli
 • możliwość awansu i rozwoju zawodowego w branży fitness
 • stałe wynagrodzenie oraz atrakcyjne pakiety premiowe
 • Jeśli jesteś gotowa rozpocząć swoją karierę w branży fitness, a równocześnie dobrze czujesz się w kontaktach z ludźmi, nie czekaj i aplikuj do nas!

  Kandydatów, którzy chcą wyrazić zgodę na udział również w kolejnych, przyszłych procesach rekrutacji prosimy o umieszczenie w treści CV poniższej zgody.

  Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne. Brak poniższej zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie będzie powodować wobec osoby ubiegającej się o zatrudnienie jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.

  J. Lea 116, KRS : 0000383004, NIP : 6772356421 dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji na podstawie art.

  6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383004 (dalej jako : Administrator ).

  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Osobowych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych : iod fitnessplatinium.pl.

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji :

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej : RODO) (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy zlecenia lub umowy o dzieło) albo na podstawie art.

  6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 1-2 Kodeksu pracy (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy o pracę),

 • na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku zamieszczenia przez Panią / Pana w CV danych niewymaganych w ogłoszeniu (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy zlecenia lub umowy o dzieło), zaś na podstawie art.
 • 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 221a 1 i 3 Kodeksu pracy w przypadku zamieszczenia przez Panią / Pana innych danych niż wymienione w art.

  22 1 1 i 3 Kodeksu pracy (w przypadku ogłoszenia dotyczącego umowy o pracę).

  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np.

  podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi administracyjne, kadrowe, HR, operacyjne oraz IT.

  Administrator nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych do państw trzecich.

  Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres 2 lat albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

  Ma Pani / Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

  W przypadku gdy wyraziła Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji ma Pani / Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

  Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z iod fitnessplatinium.pl.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku