KONSERWATOR APARATURY MEDYCZNEJ
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLIN.IM.PROF.A.GRUCY OTWOCTK
Otwock, Mazowieckie
3 d. temu
source : Lento.pl

Otwock, dnia 13 stycznia 2020 r. OFERTA PRACY Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w Otwocku (k.

Warszawy) ul. Konarskiego 13 - wysokospecjalistyczny ośrodek działający w zakresie ortopedii i traumatologii aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko : Konserwator Aparatury Medycznej Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.

in. za : Zadania z zakresu gospodarki mediami energetycznymi, w szczególności : 1)Utrzymanie w należytym stanie technicznym i konserwowanie aparatury, wyposażenia medycznego , instalacji gazów medycznych 2)Magazynowanie i gospodarka gazami ciekłymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 3)Przeprowadzenie dekontaminacji (dezynfekcji) pomieszczeń , 4)Bieżące prace biurowe związane z dokumentacją sprzętu medycznego 5) Prowadzenie dokumentacji związanej z dekontaminacją pomieszczeń oraz eksploatacją aparatury i sprzętu medycznego .

6)Wsparcie w zakresie zakupów nowego sprzętu elektromedycznego i rozpisywanie procedur przetargowych , 7)Kontakty z przedstawicielami zewnętrznymi serwisów i dystrybutorów sprzętu medycznego . Wymagania formalne :

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne, pożądane wyższe techniczne (minimum tytuł inżyniera). Preferowane kierunki : elektronika medyczna, inżyniera biomedyczna, mechatronika, aparatura elektroniczna,
 • Podstawowa znajomość elektronicznej aparatury medycznej, w tym urządzeń diagnostyki obrazowej,
 • Uprawnienia energetyczne SEP grupa I do 1 kv do pracy na stanowisku eksploatacja w zakresie obsługi i konserwacji ,
 • Pracowitość i sumienność, Oferujemy :
 • Umowę o pracę
 • Pełen etat
 • Stabilne zatrudnienie Oferty zawierające cv z dopiskiem Konserwator Aparatury Medycznej " prosimy składać osobiście w siedzibie SPSK lub telefonicznie podamy adres mailowy na, który moźna będzie wysłać ofertę mailem.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że : 1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.

  prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku, adres : ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock; 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej : 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

  Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  Kodeks pracy; 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.

 • kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 • 5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • 6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust.

 • 2 RODO informujemy, że : 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
 • 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
 • 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku