Business Analyst (financial services)
delv global
Lodz
3 d. temu

Delv Global is looking for an experienced Business Analyst with expert knowledge of the financial industry and regulatory capital applications.

The successful applicant will be meticulous, objective-focused and technical. We give you the prospect of working on high-visibility projects in a dynamic environment for one of our clients, an investment bank in NYC, with significant opportunities for industry exposure.

100% of work will be performed in English.

The responsibilities of this role involve but are not limited to the following areas :

 • gathering requirements, preparing BRDs and FSDs
 • preparing and updating functional specification documentation
 • UAT Testing
 • resolving data quality issues
 • cooperation with IT teams, developers, contact with end users
 • closely cooperate with the client team (based in US) and with Delv’s team (based in Łódź and US)
 • Candidate must have :

 • 4+ years of experience in a Business Analyst role within financial industry
 • fluent English
 • advanced SQL skills
 • excellent data analysis skills
 • excellent written and verbal communication skills, good presentation skills
 • good product knowledge (e.g. derivatives, repos, equities, etc.)
 • Desired skills :

 • experience in regulatory capital, risk, RWA
 • technical background (ex-developers, systems administrators, degree in IT etc.)
 • Additional information :

 • contract of employment or B2B
 • business trips to USA (1-2 times a year)
 • GDPR information :

  Scroll down for English)

  Administratorem danych osobowych w powyższym procesie rekrutacyjnym jest Delv Global Services Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul.

  Sienkiewicza 82 / 84. Podczas rekrutacji przetwarzane są wszelkie dane osobowe kandydata zawarte w aplikacji, w szczególności takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i edukacja, CV, dodatkowe pliki (np.

  portfolio lub list motywacyjny). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

  Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tj.

  do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać maila ze stosowną prośbą na adres gdpr delvglobal.com. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, jako osoba, której dane dotyczą kandydat ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

  Delv Global Services Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (RODO).

  Z administratorem danych osobowych można się skontaktować mailowo pod adresem gdpr delvglobal.com lub telefonicznie pod numerem +48 731 463 220.

  Delv Global Services Sp. z o.o. wykorzystuje do prowadzenia procesów rekrutacyjnych ATS - system śledzenia aplikacji dostarczany przez firmę Greenhouse Software, Inc.

  z siedzibą w kraju trzecim (Stany Zjednoczone), pod adresem 110 Fifth Avenue, 3d Fl., New York, NY 10011 USA. Dane przekazywane są na podstawie umowy powierzenia.

  Firma Greenhouse Software Inc. została wpisana na listę EU-U.S. Privacy Shield, co oznacza, że spełnia wymagania dotyczące ochrony danych nałożone przez Departament Handlu USA i Komisję Europejską.

  English version :

  Delv Global Services Sp. z o.o. with its seat in Łódź, 90-318, Sienkiewicza street 82 / 84 is the data controller in this recruitment process.

  All the personal data included in application, in particular data such as first name, last name, phone number, email address, employment history and education, resume and additional files (for example a portfolio or a cover letter) is processed for the purpose of this recruitment process.

  Providing the data, as well as giving consent to process the data is voluntary, however, it is required to be considered in the recruitment process.

  Candidate has the right to access his / her data and to correct it, to delete it or limit the processing of the data, he / she has the right to transmit the data (which means that he / she shall receive from the controller his / her personal data in a structured, commonly used and machine-readable format), he / she has the right to object, to withdraw the consent at any time (without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal).

  To exercise these laws, a relevant request should be emailed to gdpr delvglobal.com by the candidate. As the data subject, the candidate has the right to lodge a complaint with a supervisory authority in the event of the controller’s failure to comply with GDPR rules with regards to personal data processing.

  Delv Global Services Sp. z o.o. processes the personal data of candidates in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (UE) 2016 / 679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95 / 46 / WE (GDPR).

  The data controller can be emailed at gdpr delvglobal.com or contacted by phone at +48 731 463 220.

  Delv Global Services Sp. z o.o. uses an ATS applicants tracking system, to conduct recruitment processes. The system is provided by Greenhouse Software, Inc.

  with its seat in a third country (United States), 110 Fifth Avenue, 3d Fl., New York, NY 10011 USA. The data is entrusted on the basis of a data processing agreement.

  Greenhouse Software Inc. is an active member of EU-U.S. Privacy Shield, which means that it is compliant with data protection requirements from the U.

  S. Department of Commerce and the European Commission.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku