Specjalista w Dziale Controllingu GK WE
Węglokoks Energia Sp. z o.o.
Katowice, śląskie, Polska
3 d. temu
source : Pracuj.pl

Specjalista w Dziale Controllingu GK WE

Miejsce pracy : Katowice

Twój zakres obowiązków

 • Organizowanie i koordynowanie prac nad przygotowaniem założeń, dokumentów i danych do Planów Rzeczowo-Finansowych
 • Sporządzanie krótko i długoterminowych Planów Rzeczowo-Finansowych oraz planów, prognoz i analiz skonsolidowanych dla GK WE
 • Weryfikacja i analiza wykonania poszczególnych planów
 • Opracowywanie prognoz wykonania planu w określonym przez Spółki zależne lub Zarząd WE horyzoncie czasowym
 • Przygotowywanie danych ekonomiczno-finansowych opartych o dane planowane / wykonane, analiz porównawczych i wskaźnikowych dla Spółek zależnych, WE, GK WE
 • Prowadzenie raportowania zarządczego wyników ekonomicznych poszczególnych Spółek
 • Przygotowywanie dokumentów i analiz na potrzeby organów nadzorczych Spółek
 • Sporządzanie projekcji finansowych na potrzeby Spółek zależnych, WE,GK WE i podmiotów zewnętrznych
 • Sporządzanie i aktualizacja kalkulacji cen na pozostałe produkty i usługi świadczone przez Spółki zależne oraz WE
 • Monitorowanie realizacji celów budżetowych oraz analiza odchyleń
 • Bieżąca analiza zmian przepisów prawnych
 • Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Min.2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Mile widziana znajomość systemów klasy ERP, modułu FK
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi
 • Radzenie sobie w pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Komunikatywność, otwartość, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność i uczciwość
 • Doskonała organizacja pracy własnej
 • To oferujemy

 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Pakiet sportowy MEDICOVER SPORT
 • Pakiet medyczny LUX-MED
 • Węglokoks Energia Sp. z o.o.

  WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. w ramach rekrutacji wewnętrznej w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS poszukuje kandydatów / kandydatki na stanowisko : Specjalista w Dziale Controllingu GK WE.

  WĘGLOKOKS S.A. gwarantuje pełną poufność w procesie rekrutacji oraz zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych Kandydatów, lub do zakończenia procesu rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROWADZONYCH PRZEZ WĘGLOKOKS S.A. PROCESACH REKRUTACYJNYCH Administrator danych WĘGLOKOKS S.

  A. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095342 jest administratorem danych osobowych kandydatów do pracy.

 • Z administratorem danych można kontaktować się : 1)pod adresem korespondencyjnym WĘGLOKOKS S.A., ul. Mickiewicza 29,40-085 Katowice;
 • 2)pod adresem poczty elektronicznej : rodo weglokoks.com.pl Cele, podstawy prawne i okres retencji danych Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych : 1)na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy na podstawie art.

  6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora na podstawie art.

 • 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
 • 2)jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art.

  6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

  Odbiorcy danych 1.Dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

  2.Dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług, np.

  usług teleinformatycznych takich jak : hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług doradczych, usług pocztowych i kurierskich.

 • Prawa osób, których dane dotyczą 1.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo : 1)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • 2)do sprostowania (poprawiania) swoich danych;3)do usunięcia danych;4)do ograniczenia przetwarzania;5)do przenoszenia danych;
 • 6)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.2.Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO (ul.

  Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby wobec kandydatów zapadać jakiekolwiek decyzje lub miałyby być powodowane inne skutki prawne Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art.

  221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Akty prawne przywoływane w klauzuli 1.

  RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (Dz.

 • Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);2.Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.);
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku