Programista .NET
Alior Bank
Gdańsk
4 d. temu

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na :

 • przygotowaniu oprogramowania na podstawie projektu, implementacji aplikacji
 • współpracy z analitykami i departamentami biznesowymi w celu opracowania projektu oprogramowania
 • organizacji pracy, szacowaniu pracochłonności zadań
 • implementacji testów jednostkowych i integracyjnych
 • tworzeniu dokumentacji technicznej
 • Jeżeli jesteś osobą, która :

 • posiada dobrą znajomość platformy .NET (ASP.NET MVC, WCF)
 • zna środowisko Visual Studio
 • posiada znajomość technologii webowych HTML+CSS, JavaScript
 • posiada wiedzę na zagadnień transakcyjnych oraz języka zapytań SQL w oparciu o przynajmniej jedną z baz danych np. Oracle, POSTGRESQL
 • pracuje z jednym z systemów kontroli wersji np. SVN, GIT, CVS.
 • w stopniu dobrym zna podstawowe wzorce projektowe, algorytmy, struktury danych oraz zasady programowania obiektowego
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole
 • cechuje się samodzielnością i odpowiedzialnością
 • szybko się uczy, jest otwarta i komunikatywna
 • Twoim dodatkowym atutem jest :

 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem rozwiązań informatycznych i procesem ich wdrażania
 • znajomość zagadnień związanych z wymianą komunikatów za pomocą WebService (SOAP)
 • dobra znajomość ASP .NET MVC
 • znajomość dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznego oprogramowania (OWASP Top 10)
 • znajomość ORM pref. NHibernate
 • znajomość biblioteki jQuery
 • umiejętność pisania testów jednostkowych
 • mile widziane ukończone studia wyższe lub w trakcie (kierunki inżynieryjne)
 • Oferujemy :

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • udział w realizacji unikalnego projektu w branży finansowej
 • pracę w strukturach IT najszybciej rozwijającego się Banku w Polsce
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego
 • elastyczne godziny pracy dla osób studiujących
 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, programy zniżkowe i lojalnościowe itp.)
 • Prywatna opieka
 • medyczna

 • Prywatna opieka stomatologiczna
 • Ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie grupowe

  i zniżki w PZU

 • Do wyboru umowa
 • o pracę lub B2B

 • Elastyczny czas pracy
 • Prawa autorskie
 • Sekcje sportowe
 • Karta Multisport
 • INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK

  Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. ( Bank ), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod alior.pl.

  Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest : listownie na adres korespondencyjny Banku : Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych :

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celach związanych z rekrutacją.

  Podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych stanowi :

 • 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art.
 • 221 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),

 • 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Banku) oraz
 • art. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią / Pana zgoda, dotyczy np. danych podanych w CV innych niż wymagane przez przepisy prawa),
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom Banku, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów.

  Bank będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią / Pana aplikacji / CV do mementu jej zakończenia, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa .

  W przypadku danych osobowych pozyskanych przez Bank w oparciu o Pani / Pana zgodę, Bank będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe do momentu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

  Art. 125a Obowiązki płatnika 4

  Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani / Pan na to zgodę.

  Automatyczne podejmowanie decyzji

  Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).

  Kategorie odbiorców danych :

  Bank może udostępniać Pani / Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów :

 • podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom, przy współpracy których Bank wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.
 • Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani / Pana dane osobowe na podstawie umowy z Bankiem lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Banku jako administratora danych osobowych.

  Prawa osoby, której dane dotyczą :

  Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Banku :

 • dostępu do Pani / Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani / Pana danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, a także
 • przenoszenia Pani / Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani / Pana zgody.
 • Ponadto, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Banku.

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani / Pana zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

  Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bankiem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

  Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani / Pan, że Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią / Pana danych wymaganych przez Bank jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani / Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią / Pana udziału w rekrutacji.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku