Specjalisa ds Projektów
OPG Property Professionals
Łódź, Łódź Voivodeship
‎6 godz. temu
source : BidRecruit Ltd.

Poszukujemy zorganizowanej i odpowiedzialnej osoby, która wesprze nasz dziaÅ projektowy . Oferujemy pracÄ™ w kreatywnej atmosferze przy angażujÄ cych projektach biurowych i mieszkaniowych.

Zapewniamy elastyczny model zatrudnienia (min. 120h miesięcznie) oraz biuro w najmodniejszej przestrzeni w Šodzi OFF Piotrkowska Center.

Nie wymagamy doÅ wiadczenia zawodowego, mile widziani absolwenci i studenci ostatniego roku na kierunkach zwiÄ zanych z budownictwem i architekturÄ .

Czas spÄ™dzony przy projekcie może zostaÄ wliczony do dziennika praktyk celem uzyskania uprawnieÅ konstrukcyjno-budowlanych.

ObowiÄ zki :

 • pomoc w organizacji przetargów
 • przygotowanie, kompletowanie i kontrola niezbÄ™dnej dokumentacji formalno-prawnej
 • pomoc przy tworzeniu budżetu i cash flow inwestycji
 • obliczanie i przekazywanie wskaźników dotyczÄ cych inwestycji dyrektorowi zarzÄ dzajÄ cemu
 • koordynacja prac miÄ™dzy architektami, wykonawcami, inspektorami nadzoru inwestorskiego, dostawcami wyposażenia oraz prawnikami
 • planowanie prac zgodnie z przyjÄ™tym harmonogramem
 • prowadzenie kontroli prawidÅ owoÅ ci wykonanych prac
 • nadzorowanie usuwania usterek
 • odbiory techniczne i finansowe robót
 • koordynacja prac zwiÄ zanych z przekazaniem budynku do użytkowania
 • Wymagania :

 • absolwent lub student ostatniego roku studiów technicznych na kierunkach Budownictwo / Architektura / Inżynieria Åšrodowiska
 • znajomoÅ Ä obsÅ ugi programu AutoCAD
 • znajomoÅ Ä obsÅ ugi pakietu Microsoft Office (w szczególnoÅ ci Word i Excel)
 • dobra znajomoÅ Ä jÄ™zyka angielskiego w mowie i piÅ mie
 • doskonaÅ a organizacja pracy
 • zaangażowanie i umiejÄ™tnoÅ Ä pracy w zespole
 • AplikujÄ c pamiÄ™taj, iż wyrażasz zgodÄ™ :

 • žWyrażam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbÄ™dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawÄ z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
 • tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922)

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku