Pracownik produkcji - peklowacz
ZM PEKPOL Ostrołęka S.A.
Ostrołęka, Mazowieckie
2 d. temu
source : Lento.pl

Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A. poszukują pracownika na stanowisko peklowacza WYMAGANIA : 1. Umiejętność pracy w zespole.

2. Komunikatywność. 3. Odpowiedzialność. 4. Książeczka sanitarno-epidemiologiczna. ZADANIA : 1. Prowadzenie procesu nastrzykiwania surowca.

2. Prowadzenie procesu rozdrabniania zgodnie z procesem produkcyjnym. 3. Prowadzenie procesu masowania zgodnie z parametrami dla danego asortymentu.

4. Przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz wymagań i przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. OFERUJEMY : 1. Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

2. Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę. 3. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i prywatnej opieki medycznej.

4. Wyżywienie. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli : Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.

A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko peklowacza.

Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w przyszłych rekrutacjach na powyższe stanowisko lub inne stanowiska.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. ..............................................

 • data i podpis kandydata do pracy) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.
 • 04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

  U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż : 1)administratorem Pani / Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne "Pekpol Ostrołęka" S.

  A. z siedzibą w Ławach, ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07 - 410 Ostrołęka, tel. 29 764 11 01, fax : 29 764 14 06, e-mail : 2)administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej : 3)Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art.

 • 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody; 4)Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
 • 5)Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko, chyba, że wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach;
 • 6)posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 • Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy 7)ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • 8)podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku