Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Międzyzakładowej Pracowni Leksykograficzno - Przekładowej Instytutu Slawistyki
Uniwersytet Opolski
Opole
39 d. temu

konkursu mogą przystąpić osoby, które :

 • posiadajądyplom ukończenia studiów wyższych z oceną bardzo dobrą;
 • legitymująsię stopniem naukowym magistra i mogą wykazać się aktualnym dorobkiem naukowymz zakresu literaturoznawstwa angielskiego;
 • mająsprecyzowaną perspektywę zdobycia stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresieliteraturoznawstwa angielskiego;
 • majądoświadczenie w nauczaniu języka angielskiego jako sprofilowanego do celówspecjalnych (język biznesu, język turystyki);
 • wykazująsię orientacją w zakresie komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego;
 • wykazująsię dużym stopniem dyspozycyjności.
 • spełniająwarunek zaliczenia do minimum kadrowego kierunku filologia;
 • spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
 • U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

  Kandydaci przystępujący do konkursupowinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego następujące dokumenty :

 • podanieskierowane do JM Rektora,
 • kwestionariuszosobowy,
 • życiorysnaukowy i CV,
 • odpisydyplomów (ukończenia studiów wyższych, stopni naukowych),
 • informacjęo dorobku naukowym (z wykazem publikacji) i dydaktycznym;
 • opinięlub oświadczenie opiekuna naukowego.
 • Termin składaniadokumentów upływa z dniem 12 lipca 2016 roku.

  Rozstrzygnięciekonkursu przewidywane jest na 13 lipca 2016 r.

  Uniwersytet Opolski nie zapewnia osobiezatrudnionej mieszkania.

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku