Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Międzyzakładowej Pracowni Leksykograficzno - Przekładowej Instytutu Slawistyki
Uniwersytet Opolski
Opole
17 d. temu

konkursu mogą przystąpić osoby, które :

 • posiadajądyplom ukończenia studiów wyższych z oceną bardzo dobrą;
 • legitymująsię stopniem naukowym magistra i mogą wykazać się aktualnym dorobkiem naukowymz zakresu literaturoznawstwa angielskiego;
 • mająsprecyzowaną perspektywę zdobycia stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresieliteraturoznawstwa angielskiego;
 • majądoświadczenie w nauczaniu języka angielskiego jako sprofilowanego do celówspecjalnych (język biznesu, język turystyki);
 • wykazująsię orientacją w zakresie komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego;
 • wykazująsię dużym stopniem dyspozycyjności.
 • spełniająwarunek zaliczenia do minimum kadrowego kierunku filologia;
 • spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
 • U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

  Kandydaci przystępujący do konkursupowinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego następujące dokumenty :

 • podanieskierowane do JM Rektora,
 • kwestionariuszosobowy,
 • życiorysnaukowy i CV,
 • odpisydyplomów (ukończenia studiów wyższych, stopni naukowych),
 • informacjęo dorobku naukowym (z wykazem publikacji) i dydaktycznym;
 • opinięlub oświadczenie opiekuna naukowego.
 • Termin składaniadokumentów upływa z dniem 12 lipca 2016 roku.

  Rozstrzygnięciekonkursu przewidywane jest na 13 lipca 2016 r.

  Uniwersytet Opolski nie zapewnia osobiezatrudnionej mieszkania.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku