specjalista
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, PL
‎6 godz. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • nadzoruje i monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz podejmuje działania zwiększające świadomość, w tym przeprowadza szkolenia pracowników uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz powiązane z tym audyty,
 • informuje administratora danych osobowych, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w tym podział obowiązków oraz ściśle współpracuje z organem nadzorczym Urzędem Ochrony Danych Osobowych, tj.
 • pełni funkcję punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osób, których dane dotyczą,

 • wytwarza, prowadzi i aktualizuje dokumentację wymaganą w przepisach RODO, w tym aktualizuje Politykę bezpieczeństwa, opracowuje plan postępowania z ryzykiem oraz przeprowadza ocenę skutków dla ochrony danych, w szczególności : prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i sporządza stosowne upoważnienia w tym zakresie oraz prowadzi ewidencję incydentów lub zagrożeń bezpieczeństwa,
 • koordynuje procedury analizy ryzyka w procesie przetwarzania danych osobowych oraz podejmuje odpowiednie działania wraz z propozycją działań zaradczych w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze ochrony danych osobowych
 • Co najmniej 1 szkolenie lub kurs z zakresu ochrony danych osobowych, potwierdzone certyfikatem lub świadectwem,
 • Znajomość krajowych i unijnych przepisów dotyczących RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Co oferujemy

 • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, wzrastający z każdym rokiem o 1%,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • pakiet socjalny : dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny, finansowa pomoc świąteczna,
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • praca administracyjno biurowa w siedzibie Urzędu,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),
 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku