Elektromonter
"MEGAZEC" Sp. z o.o.
Szczecin, zachodniopomorskie, Polska
6 d. temu
source : Pracuj.pl

Elektromonter

Miejsce pracy : Szczecin

Twój zakres obowiązków

 • konserwacje i naprawy aparatury rozdzielczej i łączeniowej wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
 • remonty i konserwacje silników elektrycznych 0,4 kV i 6 kV,
 • konserwacje transformatorów i generatorów prądotwórczych,
 • konserwacje baterii akumulatorowych 220 V,
 • remonty i montaże instalacji oświetleniowych oraz gniazd siłowych.
 • Nasze wymagania

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu elektrycznym,
 • uprawnienia SEP E grupa 1,
 • prawo jazdy kat. B,
 • zdolności manualne, umiejętność pracy w zespole,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.
 • To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia.
 • MEGAZEC" Sp. z o.o.

  MEGAZEC sp. z o.o. jest spółką, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE. Jest jedną z wiodących firm w regionie na rynku usług w zakresie remontów i modernizacji, inwestycji, serwisu urządzeń dla energetyki i ciepłownictwa.

  Spółka świadczy również usługi transportowe. Zatrudnia około 160 pracowników.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO ) informujemy, że : I.

  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest MEGAZEC sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej 6. II.

  W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani / Pan skontaktować się z Osobą Wykonującą Czynności Inspektora Ochrony Danych pod adresem email : rodo megazec.

  pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. III.Cele i podstawy przetwarzania. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji : a.

  na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art.

 • 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie : imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • b.na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art.

 • 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. Oznacza to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia o ile są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pani / Pan podać w swojej ofercie przekazuje Pani / Pan dobrowolnie i zgadza się Pani / Pan na ich przetwarzanie;
 • c.na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie prowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

  IV.Okres przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  V.Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art.

  22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pani / Pan z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

  VI.Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani / Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  VII.Odbiorcy danych. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom nadzorującym z Grupy PGE zaangażowanym w proces rekrutacji.

  VIII.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. IX.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

  Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani / Pana dane nie będą profilowane.

  MEGAZEC Sp. z o.o. informuje, że złożenie oferty pracy i klikniecie przycisku Wyślij / Aplikuj oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach.

  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku