Business Development Manager
Novartis AG
Krakow, Poland
17 d. temu

Job Description

Business Development Manager (BDM) pełni kluczową rolę w procesie przekonywania klientów do zakupu soczewek kontaktowych.

BDM edukuje klientów w zakresie produktów Alcon z uwzględnie-niem aspektów klinicznych i handlowych oraz jest odpowiedzialny za rozwój strategicznych relacji.

BDM oferuje także klientom inteligentne rozwiązania w postaci platformy InContact w celu osią-gnięcia wzrostu oraz wykorzystania optymalnych zasobów.

Rozwija efektywne relacje biznesowe z klientami w celu określenia ich potrzeb oraz zróżnicowania produktów Alcon i spozycjonowania Alcon jako lidera w określonych obszarach terapeutycznych.

Ogólny zakres odpowiedzialności :

1.Przestrzeganie Zasad Dobrej Praktyki, korporacyjnych regulaminów i procedur oraz przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności stanowiska

2.Zachowanie tajemnicy służbowej.

3.Pozyskiwanie i raportowanie informacji dotyczących zdarzeń niepożądanych zgodnie ze stan-dardem Alcon

4.Podnoszenie własnych kwalifikacji oraz dzielenie się posiadaną wiedzą fachową ze współpracownikami.

Stanowiskowy zakres odpowiedzialności :

 • Realizuje plany biznesowe oraz dąży do osiągania celów sprzedażowych u wyznaczonych klientów
 • Rozwija oraz stosuje wiedzę na temat organizacji klienta oraz jego sieci kontaktów i wpływów, mających przełożenie na jego decyzje
 • Realizuje plany kontaktów z klientami w celu zapewnienia wyboru właściwych osób do właści-wych przekazów z właściwą częstotliwością
 • Adaptuje oraz optymalizuje podejście oraz styl komunikacji podczas kontaktów sprzedażo-wych, odpowiadając na potrzeby klienta
 • Zapewnia szerokie zrozumienie oraz dostępność produktów oraz usług wspierających Alcon dla pacjentów i klientów
 • Efektywnie promuje dostępne zasoby InContact jako ważne integralne rozwiązanie e-commerce oraz dostarcza klientom niezbędne materiały edukacyjne w wersji elektronicznej
 • Poszukuje dróg poprawy doświadczeń i satysfakcji pacjenta (np. poprzez bezpośrednią dosta-wę soczewek)
 • Stosuje szczegółową wiedzę na temat cech oraz zalet produktów konkurencyjnych podczas kontaktów sprzedażowych w celu poprawienia poziomu sprzedaży produktów Alcon
 • Pełni rolę konsultanta dla klienta w zakresie szkoleń handlowych
 • Efektywnie wykorzystuje zasoby (np. próbki, materiały marketingowe itp.)
 • Efektywnie współpracuje z innymi pracownikami Alcon i Novartis zarówno w zespole sprzeda-żowym jak też w ramach innych funkcji (np.
 • KAM, marketing, etc.) w celu osiągnięcia celów srzedażowych

 • Dzieli się informacjami uzyskanymi w trakcie kontaktów z klientami
 • Pracuje zgodnie z wytycznymi w obszarze etyki biznesu oraz innymi politykami firmy, a także zwraca uwagę na to, aby inni także tak postępowali
 • Prezentuje pozytywne nastawienie oraz indywidualne przywództwo w celu rozwoju kultury osiągania wysokich wyników
 • Aktywnie uczestniczy w spotkaniach zespołu, telekonferencjach, szkoleniach, spotkaniach sprzedażowych etc.
 • Minimum requirements

  Wykształcenie : Preferowany licencjat / studia magisterskie na kierunku związanym z biznesem lub marketingiem

  Języki : Oprócz języka ojczystego mile widziana bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

  Doświadczenie / oczekiwania zawodowe

 • 3+ lat doświadczenia w sprzedaży (preferowane w branży optycznej)
 • Wysoki poziom wiedzy biznesowej oraz umiejętności sprzedażowych
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zarówno pod względem aspektów technicznych, jak też interpersonalnych
 • Wysoki poziom umiejętności rozwiązywania problemów oraz zarządzania klientem
 • Duże umiejętności wywierania wpływu, negocjacji oraz współpracy
 • Umysł analityczny oraz umiejętności myślenia systemowego
 • Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku