kierownik oddziału
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa, PL
6 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa" Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • nadzoruje oraz organizuje pracę podległych pracowników
 • opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • opracowuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń alarmowych
 • przygotowuje, weryfikuje i aktualizuje wykazy i opracowania niezbędne podczas realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • dokonuje oceny sposobu realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych na podstawie formularza oceny pracy dyspozytora medycznego, uwzględniającego kryteria oceny pracy dyspozytora medycznego
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe na kierunku pielęgniarstwo (co najmniej studia pierwszego stopnia) oraz posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu lub uzyskanie co najmniej tytułu licencjata dla ratownika medycznego
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w zakresie realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego
 • Znajomość ustaw : o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi, o Systemie Powiadamiania Ratunkowego wraz z aktami wykonawczymi, o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustaw : o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność : obsługi komputera (Ms Office), pracy w systemach informatycznych SWD PRM
 • Kompetencje kierownicze : myślenie strategiczne i planowanie, skuteczna komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, skuteczne negocjacje, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Co oferujemy

 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Stabilną i ciekawą pracę
 • Regularnie wypłacane wynagrodzenie
 • Dodatek stażowy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Nagrody w zależności od wyników pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Wsparcie na etapie wdrażania do pracy
 • Korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie
 • Możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu, praca na pierwszym piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowane windy, odpowiednio dostosowane toalety, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku