Asystent Biura & Wsparcie Działu Księgowości
Expeditors Polska Sp. z o.o.
Warszawa, mazowieckie, Polska
‎11 godz. temu
source : Pracuj.pl

Asystent Biura & Wsparcie Działu Księgowości

Miejsce pracy : Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Przyjmowanie gości i obsługa spotkań biznesowych
 • Organizacja i kontrola nad obiegiem dokumentów w firmie (w postaci papierowej i elektronicznej), obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Wsparcie działu księgowego (m.in. rejestrowanie i księgowanie faktur zakupowych, oraz innych dokumentow ksiegowych)
 • Wybrane prace administracyjne związane z obsługą Biura
 • Współpraca z wewnętrznymi działami firmy oraz dostawcami zewnętrznymi
 • Dbanie o ład i porządek w biurze
 • Nasze wymagania

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Wysokie poczucie estetyki
 • Umiejętności organizacyjne
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Mile widziane

 • Pozytywne nastawienie do poszukiwania wyzwań i rozwiązań
 • Inicjatywa i zaangażowanie
 • Poczucie humoru!
 • To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w ramach Umowy o Pracę z zawsze terminowym wynagrodzeniem
 • Stanowisko pracy w międzynarodowym środowisku
 • Opiekę medyczną
 • Szeroki zakres ubezpieczenia dla Pracownika i małżonka / dzieci na bardzo preferencyjnych warunkach
 • Szereg szkoleń wstępnych oraz rozwój kompetencji w ramach treningów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Regularne wyjścia integracyjne w ramach działu i firmy
 • Dobrą atmosferę pracy w międzynarodowym zespole
 • Wsparcie doświadczonych specjalistów z całego świata
 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • spotkania integracyjne
 • fundusz oszczędnościowo-inwestycyjny
 • firmowa biblioteka
 • kawa / herbata
 • napoje
 • strefa relaksu
 • program rekomendacji pracowników
 • możliwość uzyskania uprawnień
 • inicjatywy dobroczynne
 • Jeśli szukasz rozwoju w międzynarodowym środowisku, Twoja ambicja motywuje Cię do ciągłego udoskonalania i chcesz związać się z firmą długoterminowo to będzie Twoja wymarzona praca.

  Expeditors Polska Sp. z o.o.

  Expeditors Polska Sp. z o.o.

  Nowoczesny i prężny globalny operator logistyczny działający w prawie 200 lokalizacjach na 5 kontynentach, w tym w 3 lokalizacjach w Polsce z zespołem blisko 70 pracowników oraz podwójny zdobywca 3 miejsca w rankingu TSL Dziennik Gazeta Prawna 2018 & 2019 w kategorii Przychody z działalności Spedycja Lotnicza.

  Klikając w przycisk Aplikuj , Aplikuj teraz lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Expeditors Polska Sp. z o.

  o., zarejestrowanej pod numerem KRS : 0000201043 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą w 00-236 Warszawa, al.

  Krakowska 106, reprezentowanej przez członka zarządu Martę Piechel, adres email : rodo expeditors.com ( dalej jako Administrator ) wyraża Pan / Pani zgodę się na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  1.Pana / Pani dane osobowe zawarte w aplikacji o prace przetwarzane będą w celu : a)wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy- wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art.

  6 ust. 1 lit. c) RODO- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,b)przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych - wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie zasadnie do art.

  6 ust. 1 lit a) RODO- Pani / Pana wyraźna zgoda,a)ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed takimi roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez Administratora rekrutacji- wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie zasadnie do art.

  6 ust. 1 lit f) RODO- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

  2.Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wskazanym w art. 22 1. 1 Kodeksu pracy.3.Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a nadto dostawcom systemów informatycznych oraz usług z sektora IT.

  4.Pani / Pana dane mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

  W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar EOG, a swojego zastosowania nie odnajdują przesłanki z art.

  49 RODO, wówczas przetwarzanie będzie odbywało się na mocy art. 46 RODO tj. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Pani / Pana danych wymaganego przepisami prawa.

  5.Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, jednakże nie dłużej aniżeli przez 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji.

  W zakresie, w którym Pani / Pana dane przetwarzane będą w oparciu o zgodę, dane te przetwarzane będą do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej aniżeli jest to niezbędne do zakończenia rekrutacji.

  Ponadto, okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń czy też obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

  6.Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7.W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, którym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8.Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1. 1 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a ich podanie jest niezbędne celem wzięcia udziału w rekrutacji oraz jej przeprowadzenia.

  Podanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany powyżej jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji oraz jej przeprowadzenia.

  Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie CV, w przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie przez Administratora CV na potrzeby późniejszych rekrutacji prosimy o dołączenie niniejszej klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Expeditors Polska Sp.

  z o.o., zarejestrowaną pod numerem KRS : 0000201043 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą w 00-236 Warszawa, al.

  Krakowska 106, reprezentowaną przez członka zarządu Martę Piechel, moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Jestem świadoma / y przysługującego mi prawa do wycofania niniejszej zgody, jak również faktu, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Zgodę mogę odwołać korzystając z prawa przewidzianego przez art. 7 ust. 3 RODO, na pisemny wniosek skierowany do Administratora danych osobowych.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku