Administrator Linux / USOS
Uniwersytet Opolski
Opole
46 d. temu

Wymagania :

Praktyczna znajomość systemów Linux (Gentoo, PLD, SUSE, CentOS)

Umiejętność programowania w językach skryptowych (Bash / Perl / Python)

Znajomość podstawowych usług internetowych (serwery DNS, MTA, HTTP),

Dobra znajomość serwerów Postfix, Dovecot, filtracji antywirusowej i antyspamowej, kierunków rozwoju współczesnych systemów pocztowych, serwerów WWW (Apache, nginx, lighttpd), baz danych MySQL

II.Mile widziane :

Znajomość systemów wirtualizacji, OpenLDAP oraz systemów wykonywania

III.Wymagania dodatkowe :

Odpowiedzialność za podejmowane decyzje

Wysoki poziom kultury osobistej

Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy

Umiejętność pracy w zespole

Dobra znajomość języka angielskiego

IV.Opis stanowiska :

Doobowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku AdministratorLinux / USOS będzie należało miedzy innymi :

Administrowanie systemami Linux

Zarządzanie infrastrukturą VMware vSphere

Zarządzanie serwerami x86, x86 64, macierze RAID

Administrowanie systemem kopii zapasowych

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w poprawnym działaniu usług

Udział w projektach związanych z rozwojem usług

Zarządzanie serwerami oraz macierzami dyskowymi

Obsługa Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

Obsługa systemów webowych USOS

V.Wymagane dokumenty : Życiorys i list motywacyjny

Życiorys i list motywacyjny

Kserokopie świadectw pracy potwierdzających zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe

Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.

08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Dozgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowekwalifikacje

i osiągnięcia.

VI. Termin,miejsce i sposób złożenia dokumentów :

Termin złożenia dokumentów : do dnia 20 października 2014 r. do godz. 10.00

Miejsce i sposób złożenia dokumentów :

 • a) osobiściew pokoju 204 (II piętro), budynek Centrum Informatycznego,ul. Oleska 48 w godzinach pracytj. 8.00 16.00;
 • b) drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogąpocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięciadokumentów do Centrum Informatycznego .

  c)na adres e-mail : praca-ci uni.opole.pl

  Wymaganedokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętychkopertach z dopiskiem

  Konkursna stanowisko AdministratorLinux / USOS na

  Aplikuj
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku