główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu
Łowicz, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Prowadzi rachunkowość i pełną księgowość Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi gospodarkę finansową Inspektoratu, w tym sporządza plany finansowe oraz niezbędne zmiany w tym zakresie.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i statystyczne.
 • Sporządza roczny bilans i opracowuje projekt budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu.
 • Sprawuje nadzór nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu, w tym prowadzi ewidencję wartości majątku trwałego.
 • Sporządza listy płac pracowników Inspektoratu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz dokonuje wypłaty wynagrodzeń.
 • Nalicza i odprowadza do urzędu skarbowego podatki od wypłaconych pracownikom świadczeń.
 • Sporządza deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego i dla pracowników Inspektoratu.
 • Nalicza i odprowadza składki do ZUS oraz sporządza dokumenty do ZUS.
 • Nalicza odpisy na ZFŚS Inspektoratu i dokonuje wypłat w ramach tego funduszu.
 • Wykonuje dyspozycje środkami finansowymi.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie - spełnienie jednego z następujących warunków : a) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
 • b) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
 • c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w księgowości - w przypadku wykształcenia wyższego lub co najmniej 6 lat w księgowości - w przypadku wykształcenia średniego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość przepisów dotyczących zasad wynagradzania członków korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostce sektora finansów publicznych
 • Komunikatywność i dyspozycyjność
 • Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • Praca w siedzibie Inspektoratu (I piętro) z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku