główny specjalista
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Warszawa, PL
‎15 godz. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Koordynuje prace nad stworzeniem strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie ochrony polskiego i dziedzictwa kulturowego
 • Prowadzi projekty realizowane we współpracy z placówkami zagranicznymi RP oraz podmiotami krajowymi prowadzącymi działalność w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, na terenie krajów byłego Związku Sowieckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej
 • Koordynuje prace nad wdrażaniem i realizacją strategii ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego
 • Sporządza okresowe sprawozdania przełożonym z postępu prac nad strategią ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz nad jej wdrażaniem i realizacją
 • Przygotowuje opinie i propozycje odpowiedzi dotyczące wniosków finansowych kierowanych do Departamentu oraz w sprawach związanych z projektami prowadzonymi na terenie krajów byłego Związku Sowieckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi działającymi w sferze ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym z : Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika , Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Fundacją-Zakladem Narodowym im.
 • Ossolińskich, Biblioteką Narodową, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Historii Polski, Muzeum Literatury im.

  Adama Mickiewicza w Warszawie, Instytutem Pamięci i Narodowej

 • Monitoruje media i przygotowuje materiały informacyjne w zakresie spraw dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego oraz bieżącej sytuacji geopolitycznej w krajach byłego Związku Sowieckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej - media polskie, polonijne, zagraniczne, Internet
 • Wykonuje inne polecenia przełożonych
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Wiedza ogólna z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje : myślenie analityczne, skuteczna komunikacja, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, umiejętność pracy samodzielnej i współpracy z wieloma podmiotami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : wyższe na kierunku : historia lub historia sztuki lub etnologia lub etnografia lub kulturoznawstwo lub politologia lub stosunki międzynarodowe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub instytucjami działającymi w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego
 • Znajomość języka ukraińskiego lub innego języka wschodnio-europejskiego na poziomie B1
 • Znajomość metodologii tworzenia dokumentów o charakterze planów i strategii działalności
 • Umiejętność pracy z wieloma źródłami danych
 • Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Stołówka pracownicza
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach)
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Dofinansowanie do kart sportowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Dobrą lokalizację
 • Miłą atmosferę pracy
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
 • konieczna asysta innego pracownika / opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe / niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku