Referent ds. ofertowania do przyuczenia
ASPAR Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
Bielsko-Biała, Śląskie
6 d. temu
source : Lento.pl

Aspar Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 22, działająca w branży elektrycznej prowadzi nabór na stanowisko : Referent ds.

ofertowania do przyuczenia Twoje zadania :

 • przygotowywanie kalkulacji i ofert techniczno-handlowych
 • analiza dokumentacji projektowej przedmiotu zapytania
 • wysyłanie zapytań ofertowych do dostawców
 • kontakt z dostawcami oraz klientami
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych do ofert. Nasze wymagania :
 • wykształcenie min. średnie techniczne kierunkowe (elektryczne, energetyczne),
 • znajomość obsługi programów : Microsoft Office (Word, Excel), Norma Pro, AutoCad,
 • prawo jazdy kat B.
 • swoboda w posługiwaniu się językiem pisanym,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • chęć uczenia się i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań. Co Ciebie spotka :
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • uczestnictwo w ciekawych projektach stanowiących wyzwanie zawodowe,
 • uczestnictwo w szkoleniach,
 • przyjazna atmosfera pracy w młodym i zgranym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość zdobywania i poszerzanie doświadczenia zawodowego. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 • 1.Zgoda na udział w procesie rekrutacji Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV przez Aspar Sp.

  z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 22) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 2.

  Zgoda na wykorzystywanie CV w przyszłych procesach rekrutacji Jeżeli chce Pan / i, aby CV było brane pod uwagę przy przyszłych procesach rekrutacji, proszę w CV dodatkowo zamieścić klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV przez Aspar Sp.

  z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 22) w celu wykorzystania do przyszłych procesów rekrutacji.

  3.Zgoda na udostępnienie danych innym podmiotom, które aktualnie poszukują kandydata o Pana / i umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym Jeżeli chce Pan / i, aby CV było dodatkowo przekazane do podmiotów współpracujących z ASPAR w celu udziału w ich procesach rekrutacji na stanowiska, na które spełnia Pan / i wymagania, proszę w CV dodatkowo zamieścić klauzulę Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podanych w CV firmom : IM Sp.

  z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała oraz Lambert Projekt Sp. z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała w celu wykorzystania do ich aktualnych procesów rekrutacji.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych RODO) informuję, że : 1.

  Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Aspar Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-

  Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 22). 2.Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : a)przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie przepisów art.

  22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (w zakresie wymaganych danych), a także wyrażonej zgody dla danych nie wymaganych Kodeksem Pracy, podanych w CV przez kandydata.

  b)uwzględniania kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, c)udostępnienia CV podmiotom zainteresowanym zaproszeniem do swoich aktualnych procesów rekrutacyjnych, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

  3.Przysługuje Panu / i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  4.Administrator powierzył dane osobowe IM sp. z o.o. (ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała) oraz Infomex Sp. z o.o. (ul.

  Wesoła 19b, 34-300 Żywiec) w związku z zapewnieniem hostingu oraz poczty elektronicznej. 5.Odbiorcami w zakresie przetwarzania związanego z procesem rekrutacji Pani / Pana danych osobowych za odrębnie wyrażoną zgodą będą : a)IM Sp.

  z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała, b)Lambert Projekt Sp. z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała. 6.

  Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez : a.okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, b.okres 1 roku liczony od końca roku, w którym wyrażono zgodę na przetwarzanie danych do dalszych procesów rekrutacji, c.

  do momentu odwołania zgody. 7.Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia.

  Wniesienie żądania usunięcia danych przed przeprowadzeniem rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Aspar.

  Sp. z o. o. Ponadto posiada Pani / Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych.

  8.Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

  Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

  9.Podanie Pani / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celu jakim jest rekrutacja i wynika z przepisów Kodeksu Pracy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  10.Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku