inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski, PL
‎21 godz. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • sprawuje nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzi sprawy związane z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji;
 • prowadzi sprawy związane z nadzorem nad spełnianiem specyficznych wymagań weterynaryjnych państw trzecich nie należących do UE przez podmioty produkcyjne uprawnione do eksportu;
 • prowadzi postępowania kontrolne i administracyjne dotyczące przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt wraz z wystawianiem świadectw;
 • przeprowadza niedyskryminujące kontrole przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i zwierząt;
 • prowadzi rejestry w programie VETLINK
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • w przypadku lekarza weterynarii posiadanie prawa wykonywania zawodu
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Co oferujemy

 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

  Warunki pracy

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00
 • praca w siedzibie i poza urzędem(praca w terenie) również w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, dniach świątecznych
 • możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działania IW
 • szkolenia
 • wyjazdy służbowe samochodem służbowym
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • kontakt ze zwierzętami
 • narzędzia pracy : komputer, elektroniczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe
 • praca przy komputerze powyżej 4-godzin dziennie
 • bariery architektoniczne : brak wind i podjazdów (stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku), brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku