inspektor wojewódzki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Warszawa
4 d. temu
source : infoPraca

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów kandydatek na stanowisko :

inspektor wojewódzki do spraw specjalistycznej administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury

00-950 Warszawa Plac Bankowy 3 / 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz strategicznych inwestycji
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie udzielania pozwolenia na budowę w sprawach, w których wojewoda jest organem I instancji
 • prowadzi postępowania dotyczące zgłoszeń w sprawach, w których wojewoda jest organem I instancji
 • Warunki pracy

  praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca na I piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

  Inne informacje :

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące
 • rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl / web / uw-mazowiecki w zakładce

  Praca oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.

 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  niezbędne

  wykształcenie : wyższe

  doświadczenie zawodowe / staż pracy

  doświadczenia zawodowego

  pozostałe wymagania niezbędne :

 • Znajomość ustaw : Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustaw : o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności : obsługi komputera (pakiet MS Office), interpretacji rysunku technicznego i oznaczeń graficznych w projektach budowlanych oraz skutecznej komunikacji i analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy złożyć do : 2021-07-26

  Decyduje data : wpływu oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów :

 • pocztą, kurierem bądź osobiście
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta

  pl. Bankowy 3 / 5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)

  z dopiskiem Oferta pracy WI-I / 4,13,23"

 • elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

  UWAGA!

  Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku