starszy inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipsku
Lipsko, PL
5 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Kontroluje przestrzeganie wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • Przygotowuje analizy, informacje i sprawozdawczość z zakresu wykonywanych zadań
 • Przygotowuje materiały w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego
 • Opracowuje i realizuje plany kontroli okresowych i sprawdzających
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne, pobiera próby do badań diagnostycznych
 • Realizuje zadania związane ze zwalczaniem i prewencją ASF
 • Realizuje zadania związane ze zwalczaniem i prewencją HPAI
 • Realizuje monitoring chorób zakaźnych zwierząt, kontrolę bioasekuracji i zabezpieczenia epizootycznego gospodarstw
 • Przygotowuje i aktualizuje plany gotowości zwalczania choróba zakźnych zwierząt
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe weterynaryjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administarcyjnego, ustawy o służbie cywilnej i inspekcji weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

 • zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku, poza siedzibą urzędu (teren powiatu lipskiego) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30);
 • wyjazdy służbowe;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie);
 • kontakt z klientem zewnętrznym;
 • wymagana duża dyspozycyjność;
 • stres związany z przeprowadzaniem kontroli;
 • zagrożenie korupcją
 • Budynek piętrowy w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów oraz wind).

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku