Praca w Poradni Logopedycznej
BIO-RELAX CENTRUM MEDYCZNE
Puławy, Lubelskie
1 d. temu
source : Lento.pl

Oferujemy pracę dla logopedy w Poradni Logopedycznej. Prosimy o przesyłanie CV oraz klauzuli zgody na e-mail firmy. KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 1.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Bio-Relax Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (24-100), ul.

Zielona 28A. 2.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 3.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się skontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych pod w / w adresem lub poprzez e-mail : 4.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art.

221 Kodeksu pracy). 5.Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.

6.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.

7.Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. 8.Państwa dane nie będą ujawniane innym podmiotom.

 • 9.Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 10.Mają Państwo prawo do : 1)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • 2)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4)prawo do usunięcia danych osobowych;
 • 5)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 11.

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. prosimy o dołączenie klauzuli : KLAUZULA ZGODY : Wyrażam zgodę / * Nie wyrażam zgody / * na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez Bio-Relax Centrum Medyczne Sp.

  z o.o. z siedzibą w Puławach (24-100), ul. Zielona 28A Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych danych niż określone w art.

  221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji. / * niepotrzebne skreślić Puławy, dnia Czytelny podpis kandydata do pracy

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku