starszy specjalista
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Warszawa, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski" Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • zarządza projektami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz GOSPOSTRATEG (m.in. określa ogólną koncepcję projektu, analizuje uwarunkowania otoczenia biznesowego, opracowuje budżet projektu oraz harmonogram prac projektowych, bierze udział w doborze podwykonawców, dostawców i ekspertów, kontroluje realizację zadań, kontroluje wykonanie budżetu, odbiór prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu i podsumowuje i ocenia wyniki projektu),
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,
 • nadzoruje realizację umów / porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami,
 • przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP),
 • opracowuje / uzgadnia / monitoruje plan finansowy i pozostałe plany,
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych).
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe w obszarze urbanistyki lub architektury, zagospodarowania przestrzennego lub prawa
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w jednej z dziedzin : planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, realizacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zamówienia publiczne, zarządzanie projektami.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość ustawy o rewitalizacji,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • wiedza z zakresu wydatkowania środków z funduszy UE,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Co oferujemy

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00,
 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
 • gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych),
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny : bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku tzw.
 • grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,

 • stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • stołówka pracownicza,
 • praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się : stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP),
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
 • Dostępność

 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane
 • z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń
 • i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).

 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe kilka razy w roku,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz w związku ze współpracą z Wykonawcami umów realizowanych w ramach projektów.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

 • wejście do budynku A i B przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,
 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku A (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku B (parter),
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze oraz / lub przy użyciu urządzeń biurowych : fax, ksero, skaner.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku