PHP Developer
DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Rybnik, śląskie, Polska
‎5 godz. temu
source : Pracuj.pl

PHP Developer

Miejsce pracy : Rybnik

Technologie, których używamy

 • Docker
 • Twój zakres obowiązków

 • Programowanie aplikacji internetowych z użyciem PHP
 • Tworzenie nowych modułów systemu
 • Poprawa i optymalizacja istniejących modułów
 • Współpraca z zespołem projektowym
 • Wsparcie techniczne działu Client Service
 • Współpraca przy rozwoju produktów informatycznych spółki
 • Zaangażowanie w wybór odpowiedniej technologii na potrzeby projektów
 • Nasze wymagania

 • Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z PHP 7, MySQL, Symfony, RabbitMQ
 • Umiejętność pracy w środowisku Linux i podstawowa znajomość Dockera
 • Praktyczna znajomość systemu Git lub innego VCS
 • Twórcze podejście do prac projektowych i analitycznych
 • Zaangażowanie w wybór odpowiedniej technologii na potrzeby projektów
 • Tak organizujemy naszą pracę

  Tak pracujemy

 • wewnątrz organizacji
 • Takie dajemy możliwości rozwoju

 • branżowe platformy e-learningowe
 • budżet rozwojowy
 • czas na rozwój Twoich pomysłów
 • mentoring
 • wsparcie merytoryczne od liderów technologicznych
 • wspieramy wydarzenia dla IT
 • wymiana wiedzy technicznej w firmie
 • To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o dowolną formę współpracy
 • Wynagrodzenie na poziomie : 12000 - 15500 zł brutto (UoP) lub 12000 - 15500 zł netto (B2B)
 • Pracę wśród doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów z wielu obszarów (e-commerce, strategia, media i analityka, działy projektowe / wdrożeniowe)
 • Pakiet benefitów : kartę sportową, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, lekcje z j. angielskiego
 • Luźną i swobodną atmosferę, integracyjne grille oraz spotkania (kiedy będzie to możliwe oraz bezpieczne)
 • Sporo wewnętrznych inicjatyw : webinary (mowa o wdrażanych projektach), wspólnie tworzona baza wiedzy w zakresie nowych technologii i e-marketingu
 • Możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej (biuro w Rybniku)
 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • spotkania integracyjne
 • Etapy rekrutacji

 • Wypełniasz krótki formularz i aplikujesz do nas
 • Analizujemy Twoje zgłoszenie
 • Rozmowy on-line z wybranymi osobami
 • Telefonicznie lub mailowo informujemy o decyzji
 • DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

  Cześć, Jesteśmy Digitree Group! Pomagamy firmom w kształtowaniu ich biznesu dzięki autorskiej technologii, innowacyjnym rozwiązaniom oraz nastawieniu na Customer Centricity.

  Obecnie szukamy osoby na stanowisko : PHP Developer.

  1. Administratorem danych osobowych jest Digitree Group S.A., z siedzibą wRybniku, ul. Raciborska 35a, 44 200, NIP : 642-28-84-378, KRS : 0000369700,REGON : 240018741, e-mail : iod digitree.

  pl dalej zwany Administratorem.2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. : Art. 22 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r.

  Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 zezm.) (dalej : Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejz dnia 10 grudnia 2018 r.

  w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018poz.2369). będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowaniarekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania jest art. 22 1 1 pkt. 4 6 Kp w zw z. z art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) (Dz.

  Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)(dalej : RODO).W przypadku danych określonych w art. 22 1 1 pkt. 1 3 Kp podstawąprzetwarzania jest art.

  6 ust. 1 lit. c RODO;Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostaniepotraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.

  Wyrażeniezgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołaćw dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania jest art.

  6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadkudanych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODOPaństwa dane osobowe mogą być przetwarzane, także w kolejnych naborachpracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołanaw dowolnym czasie.

  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Nie będzie stosowany wobecnich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 • 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być : dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; podmioty świadczące na naszą rzecz usługi badania jakości obsługi, usługiprawne, analityczne, marketingowe;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy; operatorzy systemów płatności elektronicznych; organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawieprzepisów prawa.

  5. O tym jak długo dane będą przetwarzane będzie decydował cel ich przetwarzania,oznacza to, że dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będąprzechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celówprzyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 • 6. Mają Państwo prawo do : - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;- usunięcia danych osobowych;- w wypadku udzielenia zgody do jej wycofania w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przedjej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony DanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).7. Podanie danych w zakresie wynikającym z art.
 • 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne,aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innychdanych jest dobrowolne.

  Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału wprocesie rekrutacji.8. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych prawmogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych zapośrednictwem adresu e-mail : iod digitree.pl

  Przyszłe rekrutacje : W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przezDigitree Group S.A., należy umieścić oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzaniedanych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przezDigitree Group S.

  A. przez okres najbliższych 6 miesięcy. Oświadczenie, o którym mowa może być sformułowane w następujący sposób : Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Digitree Group S.

  A. przez okres najbliższych6 miesięcy. Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboruCofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku