radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Warszawa, PL
3 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • analizuje otoczenie prawne oraz potrzeby biznesowe wynikające z rozwiązań dostarczanych w ramach projektu e-Doręczenia usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w celu opracowania spójnej wizji całości rozwiązania;
 • koordynuje proces zgłaszania, oceny i opiniowania oraz zatwierdzania wniosków zmianowych w projekcie e-Doręczenia usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • koordynuje współpracę z interesariuszami oraz wykonawcami projektu e-Doręczenia usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • koordynuje i opracowuje stanowiska, analizy, dokumenty w zakresie prac projektowych realizowanych w projekcie e-Doręczenia usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • przygotowuje dokumentację projektową wymaganą odpowiednio do realizowanego etapu projektu e-Doręczenia usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • uczestniczy w opracowaniu planu wdrożeń i testów, a także uczestniczy w testach akceptacyjnych w projekcie e-Doręczenia usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • zbiera wymagania od interesariuszy i użytkowników we współpracy z zespołami analitycznymi i wytwórczymi w projekcie e-Doręczenia usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • współpracuje z innymi podmiotami oraz komórkami resortu podczas realizacji projektu, w szczególności uczestniczy w pracach związanych z procedowanymi zamówieniami i umowami w projekcie e-Doręczenia usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze IT
 • Wiedza z zakresu : znajomości zagadnień z obszaru analizy i projektowania systemów, znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem wymaganiami, znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem zmianą, znajomości cyklu wytwórczego dla systemów informatycznych, znajomość BPMN i UML
 • Umiejętności z zakresu : obsługi narzędzi modelowania analitycznego (np. Enterprise Architect)
 • Kompetencje miękkie : organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Powyżej 2 lat doświadczenia w obszarze projektów związanych z rozwojem lub wdrażaniem systemów IT
 • Przeszkolenie z metodyk projektowych (np. PRINCE2, Agile)
 • Przeszkolenie z zarządzania usługami IT np. ITIL lub CoBIT
 • Przeszkolenie z architektury korporacyjnej TOGAF
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętności : znajomość narzędzi wspierających realizację projektów, m.in. JIRA, Confluence, Share Point
 • Co oferujemy

 • Ruchomy czas pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, home office )
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Trzynaste wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Dofinansowanie do żłobka / przedszkola / klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Dobrą lokalizację
 • Miła atmosferę
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Pracownik wykonuje czynności o charakterze :

 • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
 • Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej : praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

  Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku występuje koniczność częstego reprezentowania urzędu na zewnątrz, oraz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

  Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1 / 3 w Warszawie.

  Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich : wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.

  Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to : zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

  Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku