samodzielny referent
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach
Kielce, PL
4 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • Będzie planować oraz realizować zadania zabezpieczenia logistycznego WKU, w tym : prowadzić obowiązującą dokumentację planistyczną, eksploatacyjną i materiałową oraz sprawozdawczą, we współdziałaniu z OG będzie realizować obsługę i remonty sprzętu technicznego, będzie odpowiadać za właściwe przechowywanie środków materiałowych i sprzętu wojskowego, będącego na wyposażeniu WKU;
 • Będzie opracowywać i zgłaszać do Oddziału Gospodarczego propozycji do planu zakupów i planu rzeczowo finansowego za WKU, prowadzić analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu będących w dyspozycji WKU;
 • Będzie prowadzić gospodarkę materiałową w poszczególnych działach zaopatrzenia, planować i podejmować działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód i strat w mieniu wojskowym oraz zapewniać ich likwidację, nadzorować zgodność stanów magazynowych i zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym oraz ewidencją główną;
 • Będzie kontrolować utrzymanie porządku w rejonach wewnętrznych i zewnętrznych oraz nadzorować wykonanie zadań stawianych firmie świadczącej usługi utrzymania porządku;
 • Będzie rozliczać zwrot kosztów przejazdu i utraconych zarobków dla osób wzywanych do WKU, zwrot kosztów podróży;
 • Będzie pobierać należności materiałowe z Oddziału Gospodarczego;
 • Będzie wykonywać i aktualizować dokumentację związaną z funkcjonowaniem PPW;
 • Będzie zgodnie z należnościami uzupełniać i rotować środki materiałowe stanowiące zabezpieczenie procesu rozwinięcia PPW;
 • Będzie przygotowywać dokumentację do wypłaty należności pieniężnych za realizację świadczeń osobistych i rzeczowych dla WKU w ramach uczestnictwa w ćwiczeniach.
 • Będzie utrzymywać nieruchomości i gospodarować sprzętem kwaterunkowym i środkami do utrzymania czystości;
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : średnie
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
 • Posiadanie prawo jazdy kat. B .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie : średnie
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze zabezpieczenia logistycznego i finansowego
 • Posiadanie Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji; niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE ;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;
 • Samodzielność w pracy;
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Co oferujemy

 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań :

 • Praca administracyjno biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca przy neutralnym i sztucznym oświetleniu ;
 • Wyjazdy służbowe;
 • Występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po budynku : schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi;
 • Brak czynników szkodliwych na stanowisku;
 • Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych oraz nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku