starszy specjalista
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Warszawa, PL
2 d. temu
source : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

MFIPR - Miejsce, w którym tworzymy jutro. To TU codziennie dbamy o to, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku :

 • bierze udział w organizowaniu spotkań dla Ministra,
 • analizuje i dekretuje korespondencję zawierającą zaproszenia oraz prośby o spotkanie kierowane do Ministra oraz przygotowuje projekty odpowiedzi dotyczące tego zakresu,
 • uczestniczy w prowadzeniu obsługi procesu legislacyjnego poprzez kierowanie do opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ministra, aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw oraz Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Dzienniku Urzędowym Ministra,
 • prowadzi i monitoruje terminarze spotkań Ministra i członków Kierownictwa,
 • udziela odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznych oraz o otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
 • Kogo poszukujemy Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie : wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze administracji publicznej
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zadań i struktury organizacyjnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość zasad obsługi klienta
 • Umiejętność obsługi MS Office Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Co oferujemy

 • Finanse i rozwój zawodowy : dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
 • Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy : telepraca po uzgodnieniu zakresu i wymiaru z przełożonym, możliwość rozpoczynania pracy w przedziale czasowym między 7.
 • 00 a 9.00, możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy w trudnym dla nich okresie albo możliwość wcześniejszych wyjść z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej połączone z późniejszym odpracowaniem, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem, możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem

 • Sport, rekreacja, kultura i zdrowie : Platforma MyBenefit, możliwość dofinansowania kart sportowych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych lub kulturalno-oświatowych, miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy i sanitariaty, pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników, możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego i na życie
 • Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Warunki pracy

 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https : / / www.gov.pl / web / fundusze-regiony / informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
 • Zgłoś tę pracę
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku