Technolog-konstruktor
Miranda Spółka z o.o.
Turek, Wielkopolskie
‎6 godz. temu

Miranda Spółka z o.o. Nowoczesny producent o długoletniej tradycji i doświadczeniu w produkcji wysokiej jakości i zaawansowanych technologicznie tkanin oraz dzianin, lider w branży włókienniczej poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko : Technolog -

konstruktor Miejsce wykonywanej pracy : Turek Zakres obowiązków :

 • projektowanie elementów kamuflażu,
 • opracowanie dokumentacji technicznej i technologicznej prowadzonych projektów zgodnie ze specyfikacją techniczną i określonymi standardami zakładu,
 • zbieranie niezbędnych informacji w celu przygotowania prototypu oraz nadzór nad jego wytworzeniem,
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych i materiałowych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technologicznych i konstrukcyjnych,
 • praca nad rozwojem produktu od strony konstrukcji tekstylnej. Wymagania :
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • mile widziana podstawowa znajomość technicznego języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi programów AutoCAD, SolidWorks (umiejętność projektowania w wersji 2D oraz 3D),
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych
 • samodzielność i rzetelność w działaniu, terminowość
 • mile widziane zainteresowanie fizyką w szczególności falami elektromagnetycznymi
 • mile widziane zainteresowanie branżą militarną oraz technologiami wojskowymi Oferujemy :
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia doświadczenia w pracy z wykorzystaniem innowacyjnych technologii High-tech
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnych benefitów pracowniczych
 • interesującą pracę w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego poprzez APLIKUJ.
 • Prosimy o dopisanie następującej klauzuli : Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 / 679 z dnia 27.

  04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (Dz.

  Urz. UE L 119z4.05.2016, str.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miranda Spółka z o.o. (62-700 Turek, ul.

  Jedwabnicza 1) w celach związanych z organizacją aktualnych oraz przyszłych rekrutacji dla pracowników i współpracowników (tj.

  zatrudnienie w innej formie prawnej niż umowa o pracę) administratora. Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałem poinformowany o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie.

 • data i czytelny podpis) Informacja prawna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż; 1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miranda Spółka z o.

  o. z siedzibą w Turku, ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000378283, NIP 8971770609, o kapitale zakładowy 10.

  005.000.00 zł, 2) Jako administrator danych osobowych odpowiadamy za wykorzystanie Pani / Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Damian Jaskuła tel. 725 550 288, 3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych -

  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rekrutacji 4) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności spółki z Grupy Kapitałowej LUBAWA, przedsiębiorcy Stanisława Litwina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LITEX ZPH Stanisław Litwin, Świat Lnu Sp.

  z o.o., Eurobrands Sp. z o.o., Effect-System Sp. z o.o. Miranda 2 Sp. z o.o, Miranda 4 Sp. z o.o oraz Miranda 5 Sp. z o.

  o . w celach związanych z realizacją procesów rekrutacji; 5) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt.

  8. 6) posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-

  mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2 7) niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa.

  Wobec danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-

  mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  8) ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

  9) podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  Potwierdzam otrzymanie informacji (data i podpis)

  Aplikuj
  Dodaj do ulubionych
  Usuń z ulubionych
  Aplikuj
  Mój adres email
  Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
  Kontynuuj
  Formularz wniosku